NAUJIENOS

Vyriausybė pritarė Mašinų bandymų stoties pertvarkymui

Kategorija:

Miestas:

Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui pertvarkyti valstybės įmonę Mašinų bandymo stotis į uždarąją akcinę bendrovę.

Šiuo pertvarkymu siekiama  įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatą, kurioje numatyta mažinti ministerijų, Vyriausybės įstaigų, valstybės įmonių, viešųjų ir verslą reguliuojančių įstaigų skaičių, panaikinant besidubliuojančias ir perteklines valdymo sritis.

Valstybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis šios įmonės turtas būtų investuojamas formuojant įstatinį kapitalą, o 100 proc. akcijų valdymo, naudojimo ir disponavimo teisės perduodamos Žemės ūkio ministerijai patikėjimo teise. Investavus valstybės turtą į Mašinų bandymo stotį bus siekiama užtikrinti teikiančių žemės ūkio technikos bandymų paslaugas ekonominį savarankiškumą, skatinama veiksminga konkurencija rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija


Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Per ežerus

Virintos meandromis

Šventosios vandens turizmo trasa

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė ŠalaševičiūtėReklama