NAUJIENOS

Sidabravo seniūnija: dviračių žygis, koncertai, spektakliai, minėjimai, skrybėlaitės ir Garbės piliečių apdovanojimai

Kategorija:

Miestas:
Valstybės dieną ir Sidabravo miestelio ir bažnyčios 190-jo gimtadienio šventę sidabraviškiai pasitiko pakiliai ir šventiškai: Sidabravo kultūros namų darbuotojų iniciatyva skverelį miestelio centre bendruomenės ir įstaigos papuošė ištaigingomis skrybėlaitėmis.
Pirmasis renginys – liepos 2 dieną suorganizuotas dviračių žygis maršrutu Palonai–Imantų kaimo bendruomenė–Pakiršinio amatų centras. Žygyje dalyvavo 16 dviratininkų. Visiems jiems rėmėjai – AB „Kelių priežiūra“ – padovanojo šviesą atspindinčias liemenes, užtikrinančias saugumą kelyje. Atminčiai visi žygeiviai pasirašė simboliniame testamente. Tos dienos vakare Kairėnų kaimo bendruomenės saviveiklininkai Sidabravo kultūros namuose parodė K. Sajos spektaklį „Kepurė dega“.
Liepos 3 d. buvo skirta Sidabravo bibliotekos 70-mečiui paminėti. Sidabraviškės Nijolės Grigienės iniciatyva ir pastangomis Sidabravo miestelio bibliotekoje buvo atidaryta dailininko Ričardo Ničajaus tapybos darbų paroda, o Sidabravo kultūros namuose buvo minimas Sidabravo miestelio bibliotekos 70-metis. Renginyje dalyvavo ir susirinkusius pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Mindaugas Pauliukas, Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė, buvusi ilgametė viešosios bibliotekos direktorė Aldona Januševičienė, Sidabravo seniūnijos seniūnas Vidmantas Blužas. Sidabravo bibliotekos bibliotekininkė Jūratė Kurandienė, vesdama šį iškilmingą renginį, pristatė visas kadaise čia dirbusias bibliotekininkes. Gražiais žodžiais buvo padėkota Ramutei Stanislavai Paškauskienei, Bangutei Likpetrienei, Nijolei Snockienei. Septynis dešimtmečius simbolizuojančios išminties knygos sugulė ant scenos prieš renginio dalyvius, tuo pabrėždamos, kad knyga – liečiamas ir matomas amžinas šviesos ir žinių šaltinis. Viešosios bibliotekos direktorė V.Šukaitienė padėkomis apdovanojo ištikimiausius bibliotekos skaitytojus: Zitą Nosavičienę, Bronislovą Paškauską, Reginą Grybovą, Birutę Raudienę, Skaistę Leščinskienę, Nijolę Grigienę. Visą vakarą grojo elektrinio smuiko virtuozas Rolandas Sereika, melodijomis užbūręs visų širdis.
Liepos 4-oji buvo skirta bažnytiniams chorams. Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčioje giedojo Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčios choras (vadovė Neringa Bernadickienė), Pociūnėlių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios choras (vadovė Genovaitė Vorienė) ir vakaro šeimininkai – Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčios choras, vadovaujamas Eugenijaus Janeliūno. Kun. Remigijus Jurevičius nuoširdžiai padėkojo choristams ir svečiams kunigams, kurie aukojo Šv. Mišias. Seniūnas Vidmantas Blužas savo padėkomis išreiškė pagarbą chorų vadovams už geranoriškumą ir pagarbą Sidabravo žmonėms.
Liepos 4-ją Juzefos Šernienės iniciatyva Asteikių kaimas buvo įamžintas atminimo lenta, šį paminklinį akmenį pašventino kun. R.Jurevičius, o seniūnas V. Blužas atminimui pasodino sidabrinę eglutę.
Pagrindinę šventės dieną, liepos 5-ąją, seniūnijos salėje atidaryta buvusios ilgametės sidabraviškės, ilgus metus dirbusios seniūnijoje Adelės Dobrodėjienės ir jos marčios Ledos Dobrodėjienės kryželiu siuvinėtų paveikslų paroda. Po parodos atidarymo Sidabravo miestelyje Sidabravo kaimo bendruomenės pirmininkė Vaiva Kaklauskienė atidarė lauko treniruoklių aikštelę, pakviesdama visus sportuoti ir taip stiprinti sveikatą.
Minint Sidabravo miestelio ir bažnyčios 190-jį jubiliejų, Sidabravo miestelyje pastatytoje akmeninėje paminklinėje knygų kompozicijoje buvo naujai įrašytos iškiliausių seniūnijos žmonių pavardės: Aldona ir Julius Masėnai, Juozapas Jakaitis, Vanda Vaškevičiutė ir Veronika Kavaliauskienė įrašyti Sidabravo knygoje; Vincentas Vaitekūnas ir Jonas Vilčiauskas – Beinoravos knygoje; Juzefa Stuknienė ir Elena Alė Krivickienė – Vadaktų knygoje. Taip sidabraviškiai išsaugo darbščių krašto žmonių atmintį, jų darbus.
Valstybės dienos ir Sidabravo miestelio ir bažnyčios 190-jo paminėjimo renginyje savo atvykimu sidabraviškius pagerbė Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, svečiai iš Izraelio: Katzrino miesto meras Dimi Aparcevas, kultūros centro direktorius Gilad Porat, Katzrino miesto savivaldybės tarybos narys Sharon Levkoviz. Renginyje dalyvavo Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Remigijus Jurevičius, Sidabravo vidurinės mokyklos auklėtinė, buvusi ilgametė Lietuvos liaudies kultūros centro choreografė Genovaitė Juknevičienė. Po mero A. Čepononio ir seniūno V. Blužo sveikinimų tradiciškai padėkomis ir suvenyrais apdovanoti gražiausių seniūnijos sodybų šeimininkai (šiemet apdovanota per keturiasdešimt savo aplinką puoselėjančių žmonių), paskelbti seniūnijos garbės piliečiai. Jais tapo Jonas Linkevičius, habilituotas mokslų daktaras, kilęs iš Vabalių kaimo, ir Beinoravos kaimo ūkininkas Vytautas Šiburkis.
Radviliškio rajono savivaldybės meras A.Čepononis mero Padėkos ženklą įteikė Vandai Vaškevičiutei, ilgus metus buvusiai Sidabravo kaimo bendruomenės pirmininke. Bendruomeni pristatyta naujai išrinkta bendruomenės pirmininkė Vaiva Kaklauskienė. Jubiliejinių gimtadienių proga buvo pasveikinti Jonė Kabanova, Pranas Česnakas ir Leonas Budavičius.
Liepos 6-ją sidabraviškiai vieningai prisijungė prie viso pasaulio lietuvių ir kartu giedojo „Tautišką giesmę“.
Per šias šventines dienas Sidabravas subūrė visą seniūnijos bendruomenę: tiek jaunimą, tiek vyresnius žmones.

Sidabravo seniūnijos informacija

Nuotraukos Rimanto Ožalinsko

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis


Reklama