NAUJIENOS

Savivaldybėje vyko Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis

Kategorija:

Miestas:
Sausio 9 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijoje vyko Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Tauragės  apskrities rajonų savivaldybių merai, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius, Tauragės regiono plėtros skyriaus atstovai.
 
Posėdį pradėjęs Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas Jonas Gudauskas pristatė darbotvarkės klausimus bei pasveikino atvykusius svečius, darnaus darbo palinkėjo Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė.
 
Posėdyje buvo nagrinėjama 3 darbotvarkės klausimai.
 
LR vidaus reikalų ministerijos regioninės politikos departamento direktorius Gediminas Česonis tarybai pristatė klausimą „Dėl Tauragės regiono ekonominės specializacijos pilotinio projekto“. Diskusijų metu akcentuota, kad Lietuvos regioninės politikos tikslas – sudaryti oraus, aktyvaus, saugaus, sveiko ir patrauklaus gyvenimo ir darbo prielaidas visoje Lietuvoje. Tauragės apskritis – pilotinė apskritis, dėl galimų projektų įgyvendinimo.
 
Posėdžio metu priimti sprendimai dėl kandidatų Į Tauragės regiono profesinio rengimo ugdymo įstaigų tarybas delegavimo, dėl švietimo ir mokslo įstaigų pertvarkos regioniniu aspektu, aptarti kiti aktualūs klausimai.
 

Inesa Vaigauskienė
Kultūros skyriaus vyr. specialistė
 
  • Edukacinės programos
  • Nakvynė

Turininga viešnagė Pakiršinio dvare

  • Pažink LatvijąPolitikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Mano kraštas

Partneriai