NAUJIENOS

Patvirtintas 2017 m. Kalvarijos savivaldybės biudžetas

Kategorija:

Miestas:
Kalvarijos savivaldybės taryba vasario 28 d. vieningai patvirtino 2017 metų savivaldybės biudžetą.  Viename iš svarbiausių metų dokumentų yra nurodyta patvirtintos biudžeto pajamos ir asignavimai savivaldybės finansuojamoms įstaigoms.  Šių metų biudžetas – 8 659,0 tūkst. Eur, panašus į pernykštį – 8 754,1 tūkst. Eur., tačiau šiek tiek mažesnis. Metų pradžios biudžeto lėšų likutis – 303,7 tūkst. eurų, kuris papildo patvirtintą biudžetą.
Kaip ir 2016 m., asignavimai paskirstyti pagal aštuonias tikslines veiklos programas. Didžiausia suplanuoto biudžeto dalis, beveik pusė, skiriama švietimo kokybės ir ugdymo(si) proceso užtikrinimui (43,1 proc.), antroje prioritetinėje vietoje yra Socialinių reikalų plėtros programos poreikiai (22,4 proc.), trečia pagal skirtas lėšas sritis -  savivaldos tobulinimas (15,9 proc.), ketvirtoji rikiuojasi Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programa (7 proc.). Ūkio ir infrastruktūros poreikiams skirta 4,3 proc., investicijų – 3 proc., viešosios tvarkos užtikrinimui ir visuomenės apsaugai – 2,6 proc. bei 1,7 proc. gamtosaugos, žemės ūkio ir verslo plėtrai.
Kalvarijos savivaldybės 2017 metų biudžeto projektas buvo kruopščiai svarstytas savivaldybės tarybos komitetuose, visuomenei buvo sudaryta galimybė susipažinti su projektu ir teikti pastabas bei pasiūlymus. 
 
Savivaldybės administracija
 

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė ŠalaševičiūtėReklama