NAUJIENOS

Nubrėžtos visuomenės informavimo politikos strateginės kryptys

Kategorija:

Miestas:

Kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko įsakymu patvirtintos Visuomenės informavimo politikos strateginės kryptys 2019−2022 metams.

Pirmuoju visuomenės informavimo politikos srities strateginiu dokumentu siekiama nustatyti pagrindines visuomenės informavimo politikos kryptis, tikslus ir uždavinius, efektyvų ir koordinuotą įgyvendinimą bei stebėseną. Kartu su strateginėmis kryptimis patvirtintas ir jų įgyvendinimo veiksmų planas.

Krypčių strateginis tikslas – stiprinti tvarią, skaidrią, gyvybingą visuomenės informavimo aplinką, kuriant informacinėms grėsmėms atsparią, pilietiškai aktyvią, žiniomis įgalintą visuomenę. Šiam tikslui įgyvendinti nubrėžtos penkios strateginės kryptys:

  • darni ir koordinuota visuomenės informavimo politika;
  • turinio kokybę ir įvairovę perteikianti, prieinama ir patikima viešoji informacija;
  • skaidri ir nepriklausoma visuomenės informavimo aplinka;
  • tvari ir kurti skatinanti valstybės parama ir mokesčių politika;
  • informacinėms grėsmėms atspari, raštingumo gebėjimus ugdanti visuomenė.

Visuomenės informavimo politikos strateginės kryptys parengtos vykdant XVII Vyriausybės programą, kitus strateginius dokumentus, atsižvelgiant į Europos Komisijos ir Europos Tarybos rekomendacijas. Kryptys ir jų įgyvendinimo veiksmų planas nuo 2017 metų lapkričio buvo svarstomi Kultūros ministerijos įsteigtoje Medijų taryboje, kuri jam pritarė.

Medijų tarybai rekomenduojama ne rečiau kaip kas dveji metai peržiūrėti Visuomenės informavimo politikos strateginių krypčių įgyvendinimą, taip pat teikti pasiūlymus dėl minėtų krypčių, jų tikslų, uždavinių ir veiksmų tobulinimo.

Kultūros ministerijos inf.


  • Edukacinės programos
  • Nakvynė

Turininga viešnagė Pakiršinio dvare

  • Pažink LatvijąPolitikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė
Mano kraštas

Partneriai