NAUJIENOS

Lietuvos verslo kolegija pristatė pasiūlymą bendradarbiauti su savivaldybe

Kategorija:

Miestas:
Šį antradienį Savivaldybėje lankėsi Lietuvos verslo kolegijos direktorė Angelė Lileikienė, dr. Jurgita Martinkienė ir Modestas Vaikšnoras ir pristatė šią nevalstybinę aukštąją mokyklą – jos veiklą, pasiekimus, studijas. Susitikime dalyvavo vicemerės Rūta Cirtautaitė ir Violeta Riaukienė, Administracijos direktoriaus pavaduotojai Ligita Liutikienė ir Česlovas Banevičius, Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius, kiti Administracijos skyrių vedėjai. Tikimasi, kad Lietuvos verslo kolegija pasirašys bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos rajono savivaldybe.
Savivaldybė jau yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos aukštosiomis mokyklomis: Klaipėdos universitetu, Klaipėdos valstybine ir Socialinių mokslų kolegijomis. Taigi, pasiūlymą bendradarbiauti pateikė ir Lietuvos verslo kolegija, siekdama įsitvirtinti regione, atrasti glaudesnių ryšių, kurie būtų naudingi tiek aukštajai mokyklai, tiek pačiai Savivaldybei, kuri galėtų šios mokyklos studentus priimti į praktiką, užsisakyti nemokamus mokslinius tyrimus, padėti plėtoti ryšius su verslininkais ir kt. 23 metus gyvuojanti kolegija jau yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su 5-iomis savivaldybėmis, turi 60 tarptautinių partnerių, aukštus reitingus tarp Lietuvos aukštųjų neuniversitetinių mokyklų, o tarp nevalstybinių kolegijų – pačius aukščiausius, tarptautinę akreditaciją, atitinkančią Bolonijos deklaracijos kriterijus. Kolegija turi 11 studijų programų, yra įkūrusi savo padalinį Vilniuje. Nors kolegijos pavadinimas tarsi orientuoja į verslo studijas, tačiau mokykla tuo neapsiriboja, pavyzdžiui, dabar viena iš populiariausių studijų yra policijos tyrėjų.
Kolegija sudaro galimybes studentams atlikti praktiką imitacinėje teismo posėdžių salėje, mokomojoje imitacinėje bendrovėje „Biurometa“, turi modernią laboratoriją, „Teisės kliniką“, į kurią bet kas gali užeiti pasikonsultuoti teisiniais klausimais nemokamai.
Kiekvienas įstojęs studentas gauna OFICE 365 nemokamą paketą, gali naudotis virtualia biblioteka ir daugybe kitų naudingų studijoms privalumų. Programa CLOUD ir interaktyvi tvarkaraščio platforma – pačių kolegijos studentų sukurti įdiegiai internete, palengvinantys studijas.
Savivaldybės atstovai taip pat buvo supažindinti su prasmingais kolegijos socialiniais renginiais, bendradarbiaujant su Maltos ordinu, Klaipėdos „Smiltelės“ vaiko globos namų auklėtiniais, −teikiant jiems visokeriopą džiaugsmingą patirtį ir sudarant galimybes nemokamai studijuoti.
Kolegija aktyviai dalyvauja Erasmus+ programoje, rengia tarptautines konferencijas, į kurias kviečiasi ir kitas Klaipėdos ir kitų miestų mokyklas, taip pat bendradarbiauja su Turizmo mokykla, kurią baigę dažnai tęsia studijas kolegijoje nuo antro kurso.  Net 78 Verslo kolegijos absolventų įsidarbina pagal specialybę.
Vadovai ir kiti pristatymo dalyviai diskutavo, uždavė daug klausimų ir geranoriškai žadėjo kuo greičiau apsvarstyti galimybę pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Pabaigoje apsikeista atminimo dovanomis.

Daiva Beliokaitė
 
 
 

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Per ežerus

Virintos meandromis

Šventosios vandens turizmo trasa

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus VareikisReklama