NAUJIENOS

Aktuali informacija gyventojams dėl projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Kalvarijos savivaldybėje“

Kategorija:

Miestas:
Kalvarijos savivaldybė kartu su UAB „Kalvarijos komunalininkas“ visus projekto įgyvendinimui reikalingus dokumentus yra pridavusi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaiįvertinti dar 2016 metais ir gautas atsakymas buvo teigiamas, taigi šiais metais buvo tikimasi gauti finansavimą ir pagaliau pradėti projekto įgyvendinimą. Pasikeitus valdžiai Vyriausybėje, buvo pareikalauta papildomo vertinimo iš  LR konkurencijos tarybos, kuriai buvo pavesta išsiaiškinti, ar savivaldybė nesuteikė išskirtinių teisių UAB „Kalvarijos komunalininkas“. Kadangi ši bendrovė yra vienintelė tokias paslaugas (vandens gavyba ir tiekimas bei nuotekų šalinimas ir valymas) teikianti įmonė Kalvarijos savivaldybėje, būtent ji ir yra projekto vykdytoja, taigi jokių pažeidimų nustatyta nebuvo. Aplinkos ministerija, gavusi atsakymą iš Konkurencijos tarybos, informaciją perdavė Finansų ministerijai, kuri turipatvirtinti finansavimo skyrimą. Taip jau tris mėnesius yra laukiama atsakymo dėl projekto finansavimo.
Š. m. vasario 28 d. buvo gautas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Europos sąjungos paramos administravimo departamento raštas, kuriame nurodoma, jog reikalingas finansavimas minėtam projektui yra atidedamas neribotam laikui, kol bus gauta informacija apie Valstybinės paskolų komisijos priimtus sprendimus. Apmaudu, jog finansavimo skyrimas yra vis atidėliojamas neaiškiam terminui.
Iš viso devynios savivaldybės, tarp jų ir Kalvarija vis dar laukia finansavimo pradžios, o dėl proceso vilkinimo labiausiai kenčia gyventojai.
 

Savivaldybės informacija
 

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Per ežerus

Virintos meandromis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija VingrienėReklama