NAUJIENOS

„Imantuose“ – tradicinė kasmetinė bendruomenės šventė

Kategorija:

Miestas:

Kaip ir kasmet, liepos trečią šeštadienį, „Imantai“ atšventė tradicinę kasmetinę bendruomenės šventę. Jau devintąją.

Dalyvių buvo gausu

Bendruomenės šventėse visada būna gausu dalyvių. Ir šįkart susirinko apie 200 žmonių. Šventę savo apsilankymu pagerbė Seimo narys Aurimas Gaidžiūnas, Radviliškio rajono savivaldybės Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėjas Vytautas Simelis, Baisogalos parapijos klebonas Arūnas Urbelis. Renginio dalyviams koncertavo pakruojiškis Egidijus Impolis, kuris grojo lietuvių liaudies instrumentu skrabalais, dainavo estradines dainas. Elektriniu smuiku grojo Rolandas Sereika. Daug džiaugsmo susirinkusiesiems padarė netikėta improvizacija – Radviliškio muzikos mokyklos Baisogalos 5 klasės mokinė Iveta Buniūtė (elektrinis smuikas), Rolandas Sereika (mušamieji) ir Egidijus Impolis (gitara) pagrojo tango. Nors buvo pats šventės įkarštis, šokėjai nustojo šokti ir sužavėti klausėsi muzikos.

Ąžuolo lapų vainiku pagerbtas bendruomenės narys, sunkiaatletis, neįgaliųjų sporto atstovas Laurynas Šaulis, tapęs pasaulio čempionu. Bendruomenei knygą „Dniepru per Ukrainą – vertingą atminimo dovaną – įteikė tolimų tikslinių kelionių motociklu mėgėjas Dainius Šalucha. Jis taip pat pagerbtas ąžuolo lapų vainiku.

Šventę pagerbė baikeriai

Keletą metų iš eilės bendruomenę džiugino parašiutininkai, iš lėktuvo nusileisdami parašiutais su Europos Sąjungos, Lietuvos ir „Imantų“ bendruomenės vėliavomis. Šiemet šventės pradžią papuošė baikerių paradas. ROAD BEARS MC klubo nariai bei keli nepriklausomi motociklininkai su Europos Sąjungos, Lietuvos bei bendruomenės vėliavomis apsuko kelis ratus Baisogalos miestelio gatvėmis ir, atvažiavę į priestotį, išsirikiavo bendruomenės krepšinio aikštelėje. Jie įtvirtino vėliavas specialiai paruoštuose stovuose, išsirikiavo, ir šventė prasidėjo. Buvo sugiedoti Lietuvos ir bendruomenės himnai. Baikeriams buvo padėkota už pilietinę iniciatyvą – simbolika įprasminti bendruomenės šventę. Žodis buvo suteiktas bendruomenės pirmininkui Rimantui Vaitkevičiui, kuris pasveikino renginio dalyvius ir palinkėjo gražaus pasibuvimo drauge. Seimo narys Aurimas Gaidžiūnas įteikė bendruomenės pirmininkui istorinę Lietuvos vėliavą. Sveikinimo žodį renginio dalyviams tarė Baisogalos parapijos klebonas Arūnas Urbelis.

Atidengta atminimo lenta

Bendruomenė jau seniai svarstė klausimą dėl buvusios Baisogalos priestočio pradinės mokyklos mokytojos Elenos Kasakaitytės atminimo įamžinimo. Elena Kasakaitytė, dirbusi priestočio pradinėje mokykloje 1941-1948 metais, buvo ne tik gera specialistė, puikiai paruošdavusi mokinius, bet ir aktyvi visuomenininkė, 1941 metų sukilimo dalyvė, šaulė, partizanų rėmėja. Radviliškio rajono savivaldybės paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėjas Vytautas Simelis parėmė bendruomenės iniciatyvą įamžinti mokytojos atminimą ir pasirūpino atminimo lenta. Apie mokytojos gyvenimą ir veiklą papasakojo Regina Vaitkevičienė, atminimo lentą atidengė renginio svečiai: Vytautas Simelis, Aurimas Gaidžiūnas ir Arūnas Urbelis. Vytautui Simeliui įteiktas padėkos raštas už vertingą paramą saugant ir puoselėjant vietos kultūros paveldą, už aktyvų, nuoširdų bendradarbiavimą siekiant įgyvendinti „Imantams“ ir visai visuomenei svarbius paveldosaugos tikslus. Padėkos raštu apdovanota mokytojos kapą naujosiose Baisogalos kapinėse prižiūrinti imantiškė Rita Jurkuvienė. Padėkota ir dabartiniams pastato šeimininkams Lilijai ir Koliai Dorošenkams, sutikusiems pritvirtinti atminimo lentą prie jų namo sienos.

Veikė piešinių paroda

Šventės dalyviai buvo kviečiami renginio metu apžiūrėti bendruomenės namų salėje vykstančią vaikų piešinių parodą „Piešiame tėviškę“. Jau keleri metai, kai tarp Baisogalos gimnazijos ir bendruomenės yra sudaryta bendradarbiavimo sutartis, tad bendruomenei mielai talkino gimnazijos dailės mokytoja Audronė Kudžmaitė, kuri ir parengė šią parodą. Parodos piešiniuose užfiksuoti Baisogalos pasididžiavimo – Komaro dvaro vaizdai. Renginio dalyviai aktyviai dalyvavo renkant jiems labiausiai patikusius darbus, kurių autoriai gaus atminimo dovanėles.

Padėkota už bendruomenei reikšmingą veiklą

Bendruomenė padėkos raštu ir gėlėmis įvertino mojavų giedotojus, kurie jau ketverius metus iš eilės bendruomenės namuose rengia gegužines pamaldas, o paskutinius dvejus metus jau rengė ir birželines pamaldas. Jiems padėkota už pagarbą tautos tradicijoms ir pastangas jas išsaugoti. Susirinkusieji dėkojo kasmetinių tautodailės parodų dalyvėms Zofijai Grigaitienei, Jūratei Visockienei ir Zenei Krasauskienei už tautodailės tradicijų puoselėjimą, už išradingumą ir kūrybiškumą, už „Imantų“ vardo garsinimą. Dovanos buvo įteiktos bendruomenės ilgaamžiams: Zofijai Grigaitienei, Silvinui Kazlauskui, Felicijai Šaluchienei, Stasei Jatužienei, Bronei Marašinskienei, Vandai Venclovienei, Albinui Stankevičiui, Bronei Žundienei, Zitai Salygienei, švenčiantiems 70, 75, 80 ir 85 metų sukaktis. Sigita Kazincienė paskelbė gražiausiai tvarkomų sodybų šeimininkus. Jau daug metų šioje srityje neprilygstama Vidos ir Virginijaus Žukų šeimos sodyba. Jos šeimininkai kelis kartus yra tapę rajoninių apžiūrų prizininkais. Jiems dėkota už tai, kad savo aplinkoje siekia sukurti tobulą grožį, už tai, kad jų rankų ir širdžių šiluma kuria stebuklą, kuris jaudina ir džiugina. Šie žmonės įrodė, kad vaizduotei ir kūrybiškumui nėra ribų. Onutei Radienei ir Žygimantui Jurkui įteikti padėkos raštai už pilietinę iniciatyvą – kasmetinę veiklą puošiant ir tvarkant bendruomenės viešąsias erdves, už geranoriškumą, už pastangas prisidėti prie bendruomenės įvaizdžio kūrimo. Bendradarbiavimo partnerei, Radviliškio krašto žmonių su negalia sąjungos Baisogalos skyriaus koordinatorei Vandai Kazickienei įteiktas padėkos raštas už prasmingą bendradarbiavimą. Bendruomenės bičiuliui, buvusiam Pakiršinio dūdų orkestro vadovuiVaclovui Stulginskui įteiktas padėkos raštas už dovanas, padedančias kurti bendruomenės įvaizdį, už netikėtas malonias staigmenas. Renatai Radinienei padėkota už skanius pyragus, kepamus kiekvienam bendruomenės renginiui. Renginio metu vyko loterija, kurios laimėtojams prizus paruošė kavinė „Pas Zitą“, individuali įmonė „Staliaus pastogė“ ir Ieva Vaitkevičiūtė.

Sporto rungčių įvairovė

Viso renginio metu vyko sporto rungtys, kuriose gausiai dalyvavo ir vyrai, ir moterys – per 100 dalyvių. Tai šaudymas, vinies kalimas, pusiausvyros rungtis, smiginis, padangos ridenimas, sunkvežimio traukimas, svarsčio kėlimas, baudų metimas ir kt. Vien šaudymo varžybose dalyvavo 25 dalyviai. Rungtis suorganizavo bendruomenės nariai Dainius Vaitkevičius ir Arūnas Marašinskas. Nugalėtojai buvo apdovanoti prizais.

Apie pusiaunaktį graži šventė baigėsi. Joje susitikta, bendrauta, pasidžiaugta bendruomenės pasiekimais, išgirsta apie rūpesčius ir ateities tikslus. Tikriausiai suvokta: kai gauni,– prisipildo delnai, kai daliniesi, – prisipildo širdis. Tikėtina, kad, anot A.Čechovo, noras tarnauti bendram labui bus visų bendruomenininkų sielos reikmė, asmeninės laimės sąlyga.

Regina Vaitkevičienė

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Per ežerus

Virintos meandromis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė ŠalaševičiūtėReklama