Živilė Milerytė: švietimo sistema užmiršo kultūrą?

Kategorija:

Miestas:
Živilė Milerytė: švietimo sistema užmiršo kultūrą?
Matydami didelę atskirtį tarp švietimo ir kultūros, ieškojome problemos sprendimo ir įkūrėme sociakultūrinį mokslinį tiriamąjį centrą Kaune. Centras sujungia švietimą ir kultūrą į vieną instituciją, kurios tikslas - išmokyti kūrybos technikos, formuoti aukštąją kultūrą Lietuvoje.
Švietimas ir  kultūra privalo būti neišskiriamos sąvokos, tarpininkauti viena su kita: „Švietimas yra labai naudingas kultūrai suteikiant kūrybos technologijas ir išmokimo metodus“, - sako Kauno jaunimo mokyklos ir Kauno suaugusiųjų mokymo centro direktorius Tomas Lagūnavičius. Dabartinės švietimo programos nesuteikia kūrybos technikos įgūdžių.
Galima teigti, jog dabar švietimo įstaigos užsiima popsine kultūra užmiršdamos apie profesionalumą, neugdo jaunos kartos, gebančios Lietuvos kultūrą stumti į priekį,  o ne atgal. „Mokykla turi mokyti kurti kultūrą“, – pasakoja T. Lagūnavičius. Dabartinė situacija mokyklose rodo, kad jos neparuošia asmenybių, kuriosmetodologiškai mokėtų kurti. Todėl centro pagrindinė užduotis – ruošti metodikas kultūros darbuotojams, švietimo įstaigoms, kad ateinanti karta kurtų meną ne iš įkvėpimo, o turėdama išlavintus įgūdžius.
Pasak direktoriaus, dabar švietimas yra per daug atsiribojęs nuo kultūros. Pavyzdžiui, muzikos mokyklos neturi nieko bendro su bendrojo lavinimo ugdymo mokykla: „Muzikos mokyklą baigę jaunuoliai susiduria su aukštąja kultūra, o kiti tik lieka vartotojais.“ Kaip galima pakelti kultūros lygį, jei neturime žinių ir išsilavinimo? Tačiau muzikos mokyklą baigę jaunuoliai yra susipažinę tik su klasikiniais kūriniais, nenagrinėję   avangardinio meno. Taigi laikui bėgant siaurės kultūriniųrenginių pasiūla, reikalaujanti platesnio akiračio. O mes, nesujungę švietimo ir kultūros, liekame užburtame rate ir netobulėjame.
Ugdymo įstaigoms  privalu pakeisti sistemą ir daugiau dėmesio skirti žinioms  kultūros klausimu. Pavyzdžiui, centras pirmiausia siūlo atsigręžti į teatro sceną. Artimiausiu metu vyks visiškai naujas ir neįprastas spektaklis bendradarbiaujant su  „Post Proceso“ teatru. Ar kada pagalvojote, kad žiūrovas tampa pilnaverčiu spektaklio dalyviu? „Pirmą kartą Lietuvoje ruošiame spektaklį parengtą žiūrovo teatro stiliumi“, - pristato T. Lagūnavičius. Žiūrovai tris kartus eis į repeticijas ir ruošis pasirodymui. Atėjęs spektaklio dieną, jis vis tiek nežinos, kas gali įvykti.
Žmonėms trūksta įgūdžių kuriant kultūrą, o šią problemą gali išspręsti tik švietimas, kuris nuo mažens formuoja asmenybę. Kodėl šiandien daugelis save vadina kūrėjais? Ar  jie žino technologijas? Ar turi žinių tam reikalingų žinių? Mokiniams reikalinga ne tik erdvė, kurioje gali išreikšti savo kūrybą, bet ir nepaviršutiniškos žinios. Išlavintos kultūros  supratimas, formuos teigiamą Lietuvos įvaizdį kultūros požiūriu.

Živilė Milerytė
IT specialistė
 

Mano Krastas