Živilė Milerytė: kaip sumažinti priešiškumą tarp vaikų?

Kategorija:

Miestas:
Živilė Milerytė: kaip sumažinti priešiškumą tarp  vaikų?
Žmonės jau nuo seno konkuruoja tarpusavyje dėl maisto, priešingos lyties, dėmesio vietos ir kt. Konkurencija iššaukia savotišką priešiškumą, iš kurio kyla nedraugiškumo jausmas kitam: „Visa tai pasireiškia per ženklus, manieras. Žmonės tarpusavyje panašūs ir tuo pačiu kitokie, todėl neįmanoma panaikinti priešiškumo jausmo, tačiau galima jį sumažinti“, - apie nedraugiškumo problemą tarp vaikų pasakoja Kauno jaunimo mokyklos direktorius Tomas Lagūnavičius.
Iš kur kyla nedraugiškumo priežastys? Vaikas gali nesuprasti, ką jaučia žmogus, su kuriuo pasielgė nedraugiškai – empatijos nebuvimas; vaikas nepasitiki savo jėgomis, todėl nori pažeminti kitą – savigarbos nebuvimas; nežinodamas, kaip išspręsti konfliktą, jis įžeidinėja ir pravardžiuoja; su vaiku kiti elgiasi nedraugiškai, todėl jis kopijuoja tokį elgesį ir kt.
Kaip galima išspręsti šią problemą? Pateikiame strategijas:
  1. Veiklos strategija – kurti ir dirbti bendradarbiaujant kartu. Bendra veikla siekiant rezultato -  tai iš tiesų suartina visą komandą, nes tik draugiškai  kartu bendradarbiaudami, komunikuodami vieni su kitais pasieksime tikslą. Būtent siekimas tikslo skatina būti draugiškiems. Tai gali būti klasių susijungimas į vieną krepšinio komandą, laisvalaikio leidimas kartu.
 
Dažnai kyla konfliktai tarp skirtingų subkultūrų. Vienas iš strateginiųbūdų gali būti panašumų ieškojimas skirtumuose: skatinti vaikus susipažinti su įvairiomis kultūromis, rengti diskusijas ar debatus. Tokia veikla padidintų vaiko pagarbą kitiems.
 
  1. Išsikelkite bendrus tikslus, kurių sieksiteveikdami. Jeigu dvi klasės sujungtos į vieną krepšinio komandą, pasiūlykite tikslą – užimti aukščiausią vietą kurioje nors mokyklos krepšinio lygoje. Priimdami iššūkį, vaikai visais įmanomais būdais sieks rezultato, kuris galimas tik visos komandos darbu, tad vaikai tarpusavyje privalės bendrauti draugiškai.
 
  1. Geriausia didinti draugiškumą sumažinant– sumažinti  priešiškumą. Jeigu vaikui netinka bendra veikla su kitais, jis vis dar konfliktuoja artimoje aplinkoje, pasiūlykite atsiskirti nuo tam tikrų grupių. Atsiskyrimas turi savo prasmę, juk žmogus intuityviai jaučia, kas jam priimtina, kas ne.Išėjimas iš subkultūros gali suteikti, tikėkimės, pozityvią patirtį atrandant žmogiškumą. Nuolat įvardindami skirtumus tarp savęs ir kitų, dar labiau paaštrina situaciją grupėje.
Draugiškumas asocijuojasi su teigiama emocija, kurią vertėtų paskatinti, pavyzdžiui, apdovanojimais. Tačiau, reikia pabrėžti, kad priešo ir draugo frontai niekur neišnyks, tad reikia ieškoti būdų, įtampai tarp šių dviejų pozicijų, sumažinti. „Verta priminti, kad savo interesus (poziciją) reikia ginti, nes draugiškumas negali būti begalinis. Net jeigu ir nenorime palaikyti draugiškų santykių, nebūtina konfliktuoti. Rinkitės paprastesnį kelią – ignoruokite“, - sako mokyklos direktorius Tomas Lagūnavičius, pridurdamas, kad „prievartinė“ draugystė vis tiek sukels pasipriešinimą.

Živilė Milerytė
Kauno jaunimo mokyklos ir Kauno suaugusiųjų centro IT specialistė
 
 

Mano Krastas