NAUJIENOS

Vyko teorinė praktinė konferencija „Etninė kultūra ir tautinė savastis šiandienos iššūkių kontekste“

Kategorija:

Miestas:
Gargždų kultūros centre vyko teorinė praktinė konferenciją „Etninė kultūra ir tautinė savastis šiandienos iššūkių kontekste“. Susirinkusiuosius į konferenciją sveikino Klaipėdos rajono savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas ir konferencijos koordinatorius, Tarybos narys dr. Egidijus Skarbalius.
Konferencijos dalyviai išklausė 7 pranešimus bei dalyvavo 1 praktiniame seminare. Pranešimą apie Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos veiklą ir perspektyvą kultūros ugdymo baruose skaitė Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos pirmininkė Rūta Čėsnienė. Konferencijos dalyviams apie lyderystę tautiškumo ugdymo kontekste pasakojo Klaipėdos universiteto doc. dr. Aelita Skarbalienė. Su savo ir svetimo jausena migravimo kontekste supažindino dr. Aleksandra Batuchina iš Klaipėdos universiteto. Jos kolegė dr. Giedrė Strakšienė pasakojo apie kultūros ir ugdymo dialogą, o doc. dr. Vidmantas Raudys susirinkusiems aiškino ugdymo ir praeities pažinimo svarbą. Doc. Rūta Vildžiūnienė, dėstanti Klaipėdos universitete, papildė pranešėjų gretas pasakodamą apie bičiulystės idėją kaip galimybę puoselėti tautinio solidarumo jauseną. Klaipėdos Litorinos mokyklos direktorė Edita Andrijauskienė dalijosi patirtimi apie etnokultūrinį ugdymą jos vadovaujamoje mokykloje. Praktinį seminarą „Bitė. Medus. Vaškas. Žvakė“ konferencijos dalyviams vedė VšĮ „Baltų saulutė“ vadovas Rimantas Vaitkevičius.
Teorinė praktinė konferencija dalyviams leido labiau įsigilinti į etninę kultūrą, tautinę savastį, o svarbiausia išmokti spręsti kylančias etniškumo ir tautiškumo problemas šių dienų iššūkių kontekste bei ugdant jaunus žmones.
Konferenciją organizavo: Kretingalės kultūros centras, Lietuvos etnokultūros ugdytojų sąjunga (LEKUS) ir Klaipėdos rajono švietimo centras.  Konferenciją parėmė Klaipėdos rajono savivaldybė ir Lietuvos etnokultūros ugdytojų sąjunga (LEKUS).
 
Klaipėdos rajono savivaldybės informacija
Donato Bielkausko nuotrauka
 

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama