XIV konferencija „Atliekų tvarkymas 2017“ – nuomonių ir įžvalgų platforma


Miestas:
XIV konferencija „Atliekų tvarkymas 2017“ – nuomonių ir įžvalgų platforma
Konferencija „Atliekų tvarkymas 2017“ –  tai  vienas profesionaliausių Lietuvoje organizuojamų renginių aplinkosaugos temomis. Nors tokiame renginyje dalyvavau ir konferencijos dalyvius sveikinau pirmą kartą, darnios ekonomikos ir tausaus išteklių vartojimo klausimas man niekuomet nebuvo svetimas. 
 
Gyvename kritinio momento laikmečiu, kai negebėjimas priimti tinkamų ir skubių sprendimų gali sukelti negrįžtamus ir neigiamus pasaulinio masto pokyčius. Tokie sprendimai ir veiksmai – tai mūsų duoklė ir pareiga ateities kartoms. Atliekų tvarkymo sritis yra viena svarbiausių išteklių ir pramonės ekonomikos dalių.
 
Pagrindinė šiandienos tema – žiedinė (ciklinė) ekonomika. Tai naujas europinės ekonomikos kelias, atveriantis galimybes kūrybiškumo ir augimo proveržiui. Tai ne tik atliekų tvarkymas, bet ir  prevencija.  Antrinis atliekų panaudojimas sprendžia tausaus išteklių naudojimą, apsirūpinimo jais problemą, sukuria sąlygas steigtis naujo pobūdžio verslams, atsirasti galimybei save realizuoti naujose srityse, kurti naujas darbo vietas, spręsti socialines problemas. Tai labai svarbi ir reikšminga perspektyva. Žalią šviesą jai uždegsime tik bendradarbiaudami visais įmanomais lygmenimis, viešojo intereso bei visuotinės naudos pagrindu.
 
Jau 14-tą kartą Druskininkuose įvykęs diskusijų forumas „Atliekų tvarkymas 2017“ – tai nuomonių ir įžvalgų platforma, visada atvira naujoms aplinkosaugos, ekonomikos ir visuomeninio progreso idėjoms. Pasaulinė tvaraus vystymosi politika daro vis stipresnę įtaką valstybių ir verslo valdymo modeliams, keičia vartotojų įpročius bei sprendimus. Šie procesai neišvengiamai paliečia ir viešųjų renginių sektorių. Atsižvelgiant į pasaulines tendencijas bei geruosius pavyzdžius, šiais metais konferencijos-diskusijų forumo „Atliekų tvarkymas 2017“ organizatoriai ėmėsi lyderio vaidmens ir inicijavo pirmąjį tarptautinius kriterijus atitikusį socialinės atsakomybės renginį.
 
Kaip pabrėžė konferencijoje kalbėjusi Aplinkos inžinerijos instituto vadovė prof. dr. Žaneta Staniškienė, miestas tarsi gyvas organizmas: jis negali tinkamai funkcionuoti, jei „serga“ jo dalys, o tvarus mietas – tai sveikas miestas visomis prasmėmis: savo žmonėmis, infrastruktūra, strategija ir dvasia. Tvarus miestas turi tapti kiekvieno gyventojo vertybe.
 
Virginija Vingrinė
Seimo narė
 

Mano Krastas