Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas stiprina Telšių reikšmę

Kategorija:

Miestas:
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas stiprina Telšių reikšmę
Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas Vilniuje susitiko su Viliaus dailės akademijos (toliau – VDA) rektoriumi Audriumi Klimu. Susitikime taip pat dalyvavo šios aukštosios mokyklos Telšių fakulteto dekanas Ramūnas Banys.
Susitikime diskutuota, kuo Telšių rajono bei kitos regiono savivaldybės galėtų padėti VDA Telšių fakultetui, kaip plėtoti bendradarbiavimą. Sutarta, jog Akademija pateiks savo pageidavimus ir pasiūlymus.
Pasak mero, ypač svarbu sudominti mūsų bei kitų rajonų į meną linkstančius moksleivius VDA Telšių fakulteto veikla. Mero manymu, Savivaldybė galėtų padėti rengti kitų rajonų moksleiviams ekskursijas į šį fakultetą, kuri tuo pačiu supažindintų ir su miestu. „Galimos įvairios Savivaldybės bei VDA Telšių fakulteto bendradarbiavimo formos, tik reikia jų ieškoti, nustatyti bendrus interesus“, – siūlo meras P. Kuizinas.
Jo įsitikinimu, VDA Telšių fakultetas, tęsdamas senas meno kūrėjų tradicijas, miestui kuria ypač svarbią intelektualinę bei kūrybinę atmosferą, todėl Telšiai pagrįstai gali vadintis Žemaitijos menininkų sostine. O studentai, mokydamiesi ir baigę studijas, skleidžia geras žinias apie Telšius.
Nemažai menininkų sukurtų kūrinių esama ir Telšiuose. O būtent šiais kūriniais Telšiai, be kita ko, išsiskiria iš regionų miestų. „Individuali kūrybinė bei pedagoginė Telšių fakulteto veikla turi svarbios įtakos dvasinėms, estetinėms vertybėms puoselėti, meno sklaidai mūsų valstybėje, pagaliau menininkai juk reprezentuoja Telšius, stiprina miesto reikšmę. Todėl sėkminga VDA Telšių fakulteto veikla yra ir vienas Telšių rajono savivaldybės tikslų bei uždavinių“, – įstiklinęs meras P. Kuizinas.
VDA Telšių fakultete veikia trys katedros: Metalo plastikos, apjungianti metalo meno ir juvelyrikos bei skulptūros studijas; Dizaino katedra, apjungianti gaminio dizaino, baldų dizaino ir restauravimo, aprangos ir mezgimo dizaino studijas; Dailės pagrindų ir teorijos katedra, teikianti kiekvienam būsimam menininkui būtinų teorinių žinių iš bendrosios meno istorijos, teorijos, estetikos bei konkrečios jo pasirinktos specialybės sričių. Fakulteto dėstytojai yra žinomi Lietuvos menininkai. Taip pat į Telšius dėstyti atvyksta dėstytojai iš kitų Vilniaus dailės akademijos fakultetų.
 
Telšių rajono savivaldybės informacija
 

Mano Krastas