NAUJIENOS

Viceministras Gytis Andrulionis dalyvauja neformaliuose ministrų susitikimuose Sofijoje

Kategorija:

Miestas:
Vasario 28–kovo 1 d. Viceministras Gytis Andrulionis vieši Sofijoje, Bulgarijoje, kur vyksta Neformalus ES kultūros ministrų ir 8-tasis Azijos – Europos (ASEM) kultūros ministrų susitikimai. 
Neformalaus ES kultūros ministrų susitikimo metu Sofijoje tęsiama Vadovų susitikimo Geteborge tema dėl kultūros indėlio stiprinant priklausymo bendrai Europos erdvei jausmą bei jaunosios kartos indėlio į Europos vertybių sklaidą per kultūrą. Viceministras Gytis Andriulionis susitikime ragino ES struktūrines lėšas naujajame periode investuoti ne tik į gyvenamąją aplinką, infrastruktūrą, bet ir žmogiškąjį kapitalą. 
„Kultūros ir kultūros paveldo dėmuo šiame kontekste yra itin svarbus, kadangi jis pasitarnauja ne tik vietos ar regiono investiciniam patrauklumui, bet ir tampa reikšmingu ekonominiu ir socialiniu ištekliumi, skatina   kultūros ir kūrybinių industrijų produktų,  paslaugų bei turizmo plėtrą,  socialinę sanglaudą ir kartu  vienija  bendruomenes, išryškina atskirų regionų savitumą, saugo ir skatina   kultūrų įvairovę bendroje Europos erdvėje", – sakė kultūros viceministras G.Andrulionis. Viceministras supažindino su Lietuvos patirtimi, kaip įtraukti jaunimą į savanorystės programas kultūros įstaigose, didinti kultūros įstaigų prieinamumą, įgyvendinant atvirų muziejų bei šiuo metu kuriamo „kultūros paso" programos modelį. 
Šiandien Sofijoje prasidėjusiame ASEM kultūros ministrų susitikime bus aptarta, kaip stiprinti kultūros vaidmenį plėtojant tarptautinius ryšius, keičiant tradicinės kultūros diplomatijos iš viršaus koordinuojamą modelį į tokį modelį, kuris būtų grindžiamas iniciatyvomis, tiesioginiais žmonių ryšiais, bendra kūryba, bendradarbiavimu, mainais.
 
 Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyrius

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama