NAUJIENOS
Joniškiečiai kuria savo tradicijas sostinėje

Vaižgantui ir apie Vaižgantą

Kategorija:

Miestas:
2019-ieji šalyje paskelbti Vaižganto metais. Ta proga Radviliškio Trečiojo amžiaus universiteto studentai su Lizdeikos gimnazijos mokiniais ir mokytojais gražiu renginiu paminėjo Juozo Tumo-Vaižganto 150-ąsias gimimo metines.
Susibūrę Radviliškio kultūros centre, klausėmės paskaitos „Ieškojau laimės kitiems ir pats tapau laimingas“, kurią skaitė lektorius Alfas Pakėnas, Juozo Tumo-Vaižganto namo-muziejaus Kaune skyriaus vedėjas. Pranešėjas jau daug metų domisi Vaižganto asmenybe, nuveiktais darbais, yra sukaupęs apie jį gausios ir vertingos medžiagos, kurią įvairiais būdais paskleidžia kitiems.

Svečias įdomiai ir populiariai papasakojo apie šio kunigo, kanauninko, profesoriaus, rašytojo, redaktoriaus, pasirinkusio sau slapyvardžiu senovės lietuvių linų dievą Vaižgantą, gyvenimą, darbus, kūrybą. Išryškinti plačios ir gilios jo asmenybės, kuri buvo „ne stiklinė vandens, o visas ežeras“ svarbiausi bruožai, akcentuotas jo kūrybinis palikimas: yra išleisti 24 tomai jo kūrybos, 2 tomai laiškų, kurių Vaižgantas yra parašęs per 2000, dar dalis kūrinių, pavadinti „Vaizdeliai“, sudegė.
 

Guvus Aukštaitijos kaimo vaikas, dešimtas šeimoje, išpildė motinos norą – tapo kunigu („Kunigu mane padarė motinos malda“). Pirmoji darbo vieta buvo Mintauja (Latvijoje), vėliau dažnai blaškytas po įvairias parapijas, tarp kurių – ir Sidabravas mūsų rajone. Kelerius metus gyveno Vilniuje, redagavo „Naująją Romuvą“. Vėliau Prezidentas A. Smetona jį pasikvietė į Kauną. Čia Vaižgantas atkūrė Vytauto bažnytėlę ir joje kunigavo 10 metų. Tai buvo populiariausia inteligentų bažnyčia mieste. Profesoriavo Vytauto Didžiojo universitete. Jo paskaitos buvo originalios, turiningos, viltingos, todėl daugelio laukiamos ir lankomos.
Savita Vaižganto kūryba. Gerai žinomas jo pirmasis kūrinys „Dėdės ir dėdienės“, taip pat „Pragiedruliai“, kiti. Visuose savo kūriniuose daugiausia dėmesio Vaižgantas skyrė veikėjų dvasiniam pasauliui, pagrindiniai motyvai – meilė, grožis, tiesa, moralinis gėris. Ne vienas Vaižganto kūrybos vertintojas teigė, kad tai – ir poetas, ir epikas, ir realistas, ir romantikas...
Tokį šį šviesuolį klausytojams renginyje pristatė A. Pakėnas. O jo asmenybę subtiliai ir patraukliai atskleidė atvykusių aktorių Olitos Dautartaitės ir Petro Venslovo literatūrinis spektaklis „Vaižgantas kaip Viešpaties diena“. Žvakės, rimtis, pagarbi tyla ir iškalbingas, jautrus deklamavimas, įtaigūs , išraiškingi monologai ir dialogai sužavėjo klausytojus.
 

Už padovanotą prasmingą renginį svečiams padėkojo Radviliškio Tau atstovai – rektorė Nijolė Nėjienė, Živilė Laurutienė, taip pat Radviliškio miesto garbės pilietis Augenijus Jurgauskas ir kiti.

Radviliškio TAU informacija

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija VingrienėReklama