NAUJIENOS
Dailininkas, kūręs miesto veidą
Toliau
Atgal

Tėviškės keliu per Lietuvą

Kategorija:

Miestas:
Tėviškės keliu per Lietuvą
Žingsniuodami įkvepiančiu vasario 16-sios  šimtmečio taku, plevėsuojant Lietuvos  trispalvėms, Aukštadvario seniūnijos bendruomenė kartu su visa Lietuva iškilmingai pasitiko Kovo 11-ąją -  Nepriklausomos Lietuvos Valstybės atkūrimo gimtadienį.
Iškilminga šventė prasidėjo  Šv. Mišiomis Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčioje, kurias aukojo monsinjoras Vytautas Kazimieras Sudavičius.
Po Šv. Mišių aukštadvariečiai gausiai rinkosi į Aukštadvario žemės ūkio mokyklos aktų salę, kur vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas  „Tėviškės keliu per Lietuvą“.  
Renginio vedėjai Danielė Stasiūnaitė ir Vaidas Lengvinas, skirdami pačius gražiausius žodžius Tėvynei Lietuvai, pirmiausiai pakvietė visus susirinkusius šventę pradėti Tautiška giesme.  Po to jie į sceną pakvietė pačius mažiausius – Aukštadvario mokyklos – darželio „Gandriukas“ ugdytinius (vadovė Snieguolė Daugirdienė). Dailiai pasipuošę tautiniais rūbais, vaikai, pasakodami ir dainuodami daineles, keliavo per  visus keturis Lietuvos regionus.
 Puikiai meninę programą  pateikė į Aukštadvarį – 2018 metų Lietuvos mažų miestelių kultūros sostinę atvykęs  Trakų meno mokyklos mokinių ir mokytojų instrumentinis ansamblis (programos vedėja Ieva Tijūnelienė).
Koncertinę programą tęsė Trakų kultūros rūmų Aukštadvario padalinio instrumentinis ansamblis „Verknė“ (vadovas Vaidas Lengvinas). Jų atliekamose dainose atsispindi Lietuvos šimtmečio istorijos išgyvenimo laikmečiai. Po jų etnografines dainas atliko Aukštadvario PSPC direktorė Jurga Dūdienė ir ansamblio „Verknė“ meno vadovas Vaidas Lengvinas. Sigito Gedos  „Giesmė apie pasaulio medį“ atliko jaunieji aukštadvariečiai Ula ir Augustas Beliukevičiai bei Austėja Abucevičiūtė, o Eurikos Masytės dainą „Laisvė“ atliko Gabrielė ir Osvaldas Dzencevičiai. Šventę apvainikavo asociacijos „Aukštadvario žiburiai“ atliekamos dainos  „Lopšinė gimtinei motinai“ ir „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“, kurią dainavome visi, susikibę rankomis.
 Vedėja Danielė Stasiūnaitė iškilmingąjį Kovo 11-sios minėjimą baigė skambiais padėkos žodžiais:
„Ačiū Tau, Tėvyne, už kalbą, už mokslą, keliones svetur.
Už nuovargį ačiū, už darbą.
Tau ačiū, kad Nemunas teka, už mėlyną bangą linų.
Tau ačiū už drobės išbalintą taką...“
 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjimas  „Tėviškės keliu per Lietuvą“ paliko didelį įspūdį.  Aš tariu nuoširdų ačiū Trakų meno mokyklos pedagogams ir mokiniams už atvežtą puikią šventinės programos dalį, ačiū Aukštadvario kolektyvams, jų vadovams už nuostabią šventinę programą. Ačiū žiūrovams, gausiai susirinkusiems į šventinį koncertą. Ačiū programos režisierei Teresei Mikutavičienei. Tai yra Aukštadvario – 2018 metų Lietuvos mažų miestelių kultūros sostinės  stiprybė ir jėga, tai dar vienas žingsnis į šviesią  Lietuvos ateitį.
 
Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė
Ramunės Bartkevičienės nuotraukose akimirkos iš Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo

Politikų žodis

Reklama

Mano kraštas

Partneriai