NAUJIENOS

Tarptautinio projekto„HELP AND BE HELPED“darbo grupės išvyka į Turkiją

Kategorija:

Miestas:
Strateginė partnerystė, užmegzta tarp Lietuvos ir Turkijos, Lazdijų ir Gebze miestų, sėkmingai tęsia projekto veiklas. Šių metų gegužės 2-7 d. projekto darbo grupė, kurią sudaro Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, VšĮ Lazdijų švietimo centro ir  Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos specialistų komanda, su oficialiu vizitu aplankė projekto „HELP AND BE HELPED“ („Padėk ir gauk pagalbą“)  partnerius  Turkijoje.
Vizito metu Lietuvos delegacija lankėsi Gebze rajono Švietimo direktorate, kur buvo aptariamos projekto veiklos, tolimesi darbai ir klausimai. Susitikimo metu Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius Audrius Klėjus pasidžiaugė bendru abiejų šalių partnerių darbu ir jau pasiektais rezultatais, linkėjo ir toliau kartu dirbti kuriant savanoriškos švietimo pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams modelį, sistemą, kuri padėtų šiems mokiniams pasiekti didesnę ugdymosi sėkmę ir geresnę integraciją į mokyklos bendruomenę bei visuomenę.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Gudžiauskas  pristatė aktualią informaciją apie projektą, planuojamus jo rezultatus ir intelektinį produktą, o projekto koordinatorė Auksė Stirbienė   pasidžiaugė, kad suplanuotos projekto veiklos vyksta, suburta aktyvi savanorių komanda pateisino lūkesčius su kaupu, matomi jau pirmieji darbo vaisiai:vyksta savanoriškos konsultacijos specialių poreikių mokiniams tiek pamokų metu, tiek popamokinėje veikloje, savanoriams rengiami mokymai, kaip padėti vaikams, turintiems mokymosi sunkumų, paruoštos rekomendacijos darbui su šiais mokiniais.
Gebze rajono Švietimo direktorato vadovas DurakDemireltaip pat džiaugėsi sėkminga partneryste su Lazdijais ir nuveiktais darbais. Vadovas maloniai nustebino savo kalboje pasidalinęs prisiminimais apie praėjusių metų viešnagę Lazdijuose. Jisteigė buvęs sužavėtas  šio krašto gamta ir pašmaikštavo, kad išėjęs į užtarnautą poilsį mielai kraustytųsi gyventi į Veisiejus, kurie jam paliko labaijaukaus miestelio įspūdį.
Vizito Turkijoje metu taip pat vyko darbiniai susitikimai su projekto mokyklomis partnerėmis -GebzeAnatolianHighSchool ir GebzeSpecialNeedsEducationandImplementation Centre. Jų metu, bendraujant su savanoriaujančiais mokytojais bei mokiniais, aptarti nuveikti ir planuojami darbai, pasidžiaugta, kad mūsų projekto partneriai aktyviai įsitraukė į numatytas veiklas, dalijasi įgyta patirtimi.Mūsų delegacijos nariams buvo smagu matyti, jog turkų partneriai, susipažinę su Lietuvos švietimo sistema bei pasisėmę patirties Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje, taiko įvairius  metodus bei rengia praktinius užsiėmimus su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, kurie Turkijoje nėra integruojami į bendrojo ugdymo mokyklas. Toks darbas, pasak turkų,  jiems yra naujas iššūkis, bet džiugina tai, jog nauja darbo metodika pasiteisina ir duoda puikių rezultatų. 
Lankantis Gebze švietimo centre (GebzeEducation Centre)buvo stebimi ten vykstantys suaugusiųjų mokymo užsiėmimai, kurių metu gyventojams, dažniausiai moterims, siūloma per 2000 įvairių programų, orientuotų į praktines veiklas: siuvinėjimą, siuvimą, įvairius rankdarbius bei kalbų mokymąsi.  Taip pat teko stebėti   ir pabėgėlių iš Sirijos mokymosi procesą.
Lazdijiečių delegacijai vykstant į darbinį susitikimą su projekto partneriais Turkijoje vadovavęs Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius Audrius Klėjus teigė buvęs sužavėtas partnerystės su turkais rezultatais. „Nuvykęs susitikti su mūsų savivaldybės vykdomo projekto partneriais Turkijoje dar kartą įsitikinau neabejotinu projekto reikalingumu, teikiama nauda ir nuveiktų darbų efektyvumu. Nors mes su turkais esame skirtingų kultūrų, tikėjimų žmonės, tačiau tinkamai parinkti darbo metodai leidžia  tame kultūriniame skirtingume surasti daug bendrumo, perimti vieniems iš kitų sukauptą patirtį ir pritaikyti ją tobulinant savo darbą“, – sakė A. Klėjus. Pasak administracijos direktoriaus, ne tik turkai iš mūsų, bet ir mes iš jų turime ko pasimokyti. Pirmiausia – meilės kiekvienam žmogui, nuoširdaus tikėjimo ir pasitikėjimo bei pagarbos tradicinei kultūrai. Šios vertybės itin svarbios ne tik dirbant su specialiųjų poreikių vaikais, bet ir siekiant ugdyti savanorystę bei auklėjant jaunąją kartą.
Artimiausias svarbus momentas projekto „HELP AND BE HELPED“ veikloje  –  birželio pradžioje Lazdijuose įvyksiantibaigiamoji tarptautinė konferencija, kurioje bus pristatytas intelektinis produktas  –  rekomendacijos, kaip mokyklose kurti savanoriškos pagalbos sistemą specialiųjų poreikių mokiniams. Šiame renginyje dalyvaus ir projekto partneriai iš Turkijos, Švietimo mainų paramos fondo bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atstovai, Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų bei socialinių projekto partnerių komandos.
 
Projekto  ERASMUS+: COMENIUS STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ PROJEKTO NR. 2014-1-LT01-KA201-000552 „HELP AND BE HELPED“ („PADĖK IR GAUK PAGALBĄ“) visos veiklos finansuojamas Europos Sąjungos Erasmus+ programos lėšomis.

Neringa Rasiulienė
 
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama