NAUJIENOS

Svarbus kiekvienas vaikas

Kategorija:

Miestas:
,,Mes neturime galių savo vaikams parinkti ir suruošti ateities, bet galime savo vaikus tinkamai paruošti ateičiai“   (F. D. Roosevelt)
 Visagino lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ didelis dėmesys yra skiriamas įtraukiajam ugdymui, tėvų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimui, kompetencijų plėtrai. Per paskutinius penkerius metus parengtos ir sėkmingai lopšelyje-darželyje įgyvendintos aštuonios kvalifikacijos tobulinimo, gerosios patirties sklaidos programos, susijusios su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymu (keturios programos yra prilygintos akredituotoms programoms, dviejų programų veikla yra įtraukta į projetą „Už saugią Lietuvą“ kaip gerieji pavyzdžiai).
Balandžio 26 d. Visagino lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ pedagogų komanda dalyvavo tarptautinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Įtraukusis ugdymas: sąlygos, galimybės ir lūkesčiai“, kuri vyko Vilniaus lopšelyje-darželyje „Gabijėlė“. Sėkminga darbo patirtimi dalinosi lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ logopedė metodininkė Dalia Nekliudova (pranešimas ,,Tėvų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijų plėtra ir bendradarbiavimo galimybės“) ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Apyvalienė (pranešimas ,,Kitoks vaikas grupėje“). Pedagogų gerosios patirties sklaida konferencijoje buvo įdomi, naudinga, ir Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ bendruomenė gavo Vilniaus miesto mero padėką už nuoširdų darbą su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių bei sėkmingos darbo patirties pasidalinimą tarptautinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Įtraukusis ugdymas: sąlygos, galimybės ir lūkesčiai“.
 
Visagino lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“
logopedė Dalia Nekliudova

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Per ežerus

Virintos meandromis

Šventosios vandens turizmo trasa

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus VareikisReklama