Skirtos lėšos bendruomenių veikloms ir projektams įgyvendinti

Kategorija:

Miestas:
Skirtos lėšos bendruomenių veikloms ir projektams įgyvendinti
Tauragės rajono savivaldybės komisija, vadovaujama mero pavaduotojos Virginijos Eičienės, paskirstė rajono biudžeto lėšas Tauragės kaimo ir miesto bendruomenėms. Daugiausia lėšų įvairių programų bei projektų įgyvendinimui  skirta kaimo bendruomenei „Taurų žiburys“, Tauragės miesto bendruomenei „Tarailių ratas“ bei ES projektus įgyvendinančiom kaimo bendruomenėm „Lomiai“, „Žygava“ ir Trepų kaimo bendruomenei.
 
Administracijos direktoriaus Modesto Petraičio įsakymu iš Tauragės rajono bendruomenių rėmimo programos lėšos skirtos:
- Trepų kaimo bendruomenei 300 Eur projektui „Šakomis į dangų, šaknimis į žemę“ įgyvendinti;
- Kaimo bendruomenei „Taurų žiburys“ 800 Eur projektui „Sveiks kaimyne“ įgyvendinti;
-  Aukštupių kaimo bendruomenei „Aukštabrupis“ 300 Eur projektui „Niekur mielesnės vietelės už savąjį kaimą nėra“ įgyvendinti;
-  Kaimo bendruomenei „Kunigiškietis“ 400 Eur projektui „Vasaros vaikų dienos stovykla „Pažink, sportuok, iškylauk“ įgyvendinti;
-  Kaimo bendruomenei „Galmena“ 300 Eur projektui „Susiburkime kartu palydėti vasarą“ įgyvendinti;
- Dauglaukio bendruomenei „Gimtinė“ 400 Eur projektui „Žolinės įpūs kaitrias liepsnas“ įgyvendinti;
- Tauragės miesto bendruomenei „Tarailių ratas“ 1100 Eur projektui „Vasaros palydos Tarailiuose 2017“ įgyvendinti;
- Tauragės miesto bendruomenei „Tarailių ratas“ 225 Eur projektui „Sportuojantys Tauragės gyventojai“ įgyvendinti;
- Tauragės miesto bendruomenės „Tauragės aušra“ 220 Eur projektui „Bendruomenės veikla ir plėtra“  įgyvendinti;
- Lomių kaimo bendruomenei „Lomiai“ 1750 Eur prisidėjimui prie projekto „Lomių kaimo bendruomenės laisvalaikio ir sporto erdvės įrengimas“ papildomo finansavimo;
- Žygaičių kaimo bendruomenei „Žygava“ 1750 Eur prisidėjimui prie projekto „Judėkime į sveikatą“ papildomo finansavimo;
- Trepų kaimo bendruomenei 1750 Eur prisidėjimui prie projekto „Trepų kaimo bendruomenės viešosios erdvės sutvarkymas, pritaikant kaimo gyventojų poreikiams“ papildomo finansavimo;
 
Iš viso paskirstyta 9295 Eur (iš jų prie įgyvendinamų projektų prisidėta 5250 Eur). Centralizuotos buhalterijos skyrius įpareigotas pervesti lėšas pagal pasirašytas sutartis su programų vykdytojais ir programų sąmatas.
Skirtas lėšas bendruomenės panaudos vaikų ir jaunimo užimtumui, renginiams, viešųjų erdvių tvarkymui ir kitiems poreikiams.
 
 Inesa Vaigauskienė
 Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

 

Mano Krastas