NAUJIENOS
Joniškiečiai kuria savo tradicijas sostinėje

Seimas pritarė maisto kontrolės didinimui

Kategorija:

Miestas:

Ketvirtadienį Seimo plenariniame posėdyje parlamentarai balsavo už maisto klastojimo draudimą, atsakomybės už maisto ruošos pažeidimus didėjimą bei slaptus kontrolinius maisto pirkimus įteisinančias įstatymo pataisas. Pataisas pateikė Žemės ūkio ministerija, jos buvo parengtos atsižvelgiant į šių metų pabaigoje visoje Europos Sąjungoje (ES) pradedamą taikyti reglamentą.

Apibrėžiama maisto klastojimo sąvoka

Viena esminių įstatymo naujovių – įvesta maisto klastojimo sąvoka ir numatyta atsakomybė maisto tvarkymo subjektams ir (ar) pateikusiems rinkai suklastotą maistą. Už tokius pažeidimus numatoma bauda nuo 3 tūkst. iki 14 tūkst. eurų. Šiuo metu teisiniai santykiai, susiję su maisto klastojimu, teisės aktuose nėra aiškiai apibrėžti.

Nauja ir tai, kad numatomos baudos maisto tvarkymo subjektams, nevykdantiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) reikalavimų pašalinti suklastotą maistą iš rinkos ar jį sunaikinti. Jiems būtų skiriama bauda nuo 3 tūkst. iki 7 tūkst. eurų. Jei suklastotas maistas padarytų žalos vartotojo sveikatai, maisto tvarkymo subjektui būtų skiriama bauda nuo 6 tūkst. iki 20 tūkst. Jei suklastotas maistas sukeltų vartotojo mirtį, būtų skiriama ne didesnė negu 15 procentų bendrųjų metinių pajamų, gautų praėjusiais ūkiniais metais, dydžio bauda. Ši bauda turi būti mažesnė nei 7 500 eurų ir ne didesnė kaip 100 000 eurų, įskaitant atvejus, kai maisto tvarkymo subjektas nepateikė duomenų apie praėjusiais ūkiniais metais gautas bendrąsias metines pajamas. Jei bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais nebuvo gauta, skiriama bauda nuo 7 500 iki 50 000 eurų.

Bus vykdomi slaptieji pirkimai

Priėmus įstatymo pataisas, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) galės vykdyti slaptuosius (kontrolinius) maisto pirkimus, kurie yra ypač svarbūs kontroliuojant nuotolinę maisto prekybą. Iki šiol kontroliniai pirkimai maisto teisės aktuose nebuvo reglamentuoti. VMVT atstovai galės anonimiškai pateikti užsakymą ir įsigyti produktą iš nelegaliai prekybą ar net gamybą vykdančio subjekto, kuris dažniausiai tikrinančioms institucijoms neigia apskritai ką nors gaminantis ar parduodantis. Iki šiol tokius atvejus pačiai VMVT buvo labai sudėtinga tirti, todėl dažniausiai informacija būdavo perduodama teisėsaugos institucijoms.

Baudų pokyčiai

Atsižvelgiant į baudų taikymo praktiką Lietuvoje ir kitose ES valstybėse, padidinamos numatytos baudos, skiriamos, kai rinkai patiekiamas maistas ar su juo besiliečiantys gaminiai bei  medžiagos yra nesaugūs vartotojo sveikatai ar gyvybei.

Maisto tvarkymo subjektams ar su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojams ir (ar) tiekėjams, patiekusiems rinkai nesaugų maistą ar nesaugius su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas, siūloma skirti įspėjimą arba baudą nuo 300 iki 3 tūkst. eurų. Iki šiol už tokius pažeidimus skiriama bauda buvo nuo 144 iki 1 448 Eur. Jeigu šis pažeidimas padarytų žalos vartotojo sveikatai, būtų skiriama bauda nuo 3 tūkst. iki 12 tūkst. Šiuo metu skiriama bauda nuo 1448 iki 11584 eurų.

Didės baudos ir už įpareigojimo nutraukti tokio maisto ar gaminių realizavimą nesilaikymą. Įsigaliojus įstatymo projektui baudos siektų nuo 1 tūkst. iki 5 tūkst. Eur (šiuo metu skiriama nuo 868 iki 4344 Eur baudos).

Nevykdantiems VMVT reikalavimų pašalinti nesaugų maistą iš rinkos ar jį sunaikinti, būtų skiriama bauda nuo 2 tūkst. iki 6 tūkst. eurų. Šiuo metu tokia bauda siekia nuo 1448 iki 5792 eurų.

Jei nesaugus maistas ar su maistu besiliečiantys nesaugūs gaminiai, medžiagos sukeltų vartotojo mirtį, maisto tvarkymo subjektams ar su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojams (tiekėjams) būtų skiriama bauda nuo 6 tūkst. iki 24 tūkst. Eur. Šiuo metu tokia bauda siekia nuo 5 792 iki 23 169 eurų.

Taip pat, siekiant mažinti administracinę naštą, tenkančią verslui, patikslinamos nuostatos, atsisakant nebetikslingo išankstinio valgiaraščių derinimo. Tačiau VMVT ir toliau  patikrinimų metu vertins vaikų ugdymo įstaigose patiekalų gaminimo, pateikimo reikalavimus.

     Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija


Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija VingrienėReklama