Savivaldybės lėšos medicinos punktų remontui, įrangai, paslaugų prieinamumui

Kategorija:

Miestas:
Savivaldybės lėšos medicinos punktų remontui, įrangai, paslaugų prieinamumui
Šaltuoju metų sezonu problemų žmonėms kyla ne tik dėl kelių, bet ir dėl įvairių juos užpuolančių ligų, tai rodo prie gydytojų kabinetų nutįsusios laukiančių pacientų eilės.
Klaipėdos rajone yra 14 medicinos punktų: Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centrui priklauso 12, Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centrui – 1, Paupių pirminės sveikatos priežiūros centrui – 1. Medicinos punktai teikia paslaugas 6640 prisirašiusiems gyventojams. Visuose medicinos punktuose dirba bendruomenės slaugytojos, o į Dauparų, Jakų, Girininkų, Daukšaičių, Šalpėnų, Tilvikų, Girkalių, Drevernos medicinos punktus atvyksta ir šeimos gydytojas. Judrėnų medicinos punktas, kurį Savivaldybė prieš keletą metų apšiltino ir suremontavo, yra nuomojamas privačioms įstaigoms, kurios teikia šeimos gydytojo paslaugas (R. Dirginčienės bendrosios praktikos gydytojo kabinetui ir UAB „Juritmas“).
Pasak Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotojos Rūtos Cirtautaitės, svarbu užtikrinti, kad medicinos punktuose dirbtų, į juos atvyktų visi reikalingi specialistai, tačiau ne mažiau svarbu ir pačių pastatų būklė: „Tiek gydytojai, tiek pacientai turi teisę dirbti ir būti gydomi tinkamose patalpose, jos turi būti pritaikytos ir neįgaliesiems. Kasmet skiriame lėšas gydymo įstaigų remontui. 2017 metais Gargždų ligoninei skirta 6,4 tūkst. eurų pagrindinių įėjimų pritaikymui neįgaliesiems, turintiems judėjimo negalią bei 16 tūkst. eurų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui. 10 tūkst. eurų skyrėme Paupių pirminės sveikatos priežiūros centrui Plikių slaugos skyriaus rekonstrukcijos projektui parengti. Gavome ir Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojos prašymą dėl Drevernos medicinos punkto remonto. Prašymą svarstysime sudarydami 2018 m. savivaldybės biudžetą.“
Kol kas neįgaliesiems pritaikyti yra du medicinos punktai – Kvietinių ir Girkalių. Kitur įvažiavimų, pritaikytų asmenims su fizine negalia, dar nėra, tačiau savivaldybė jau keletą metų kompensuoja dalį slaugytojų kelionių pas neįgalius asmenis į namus išlaidų. Štai 2017 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo iš dalies kompensuojamos išlaidos  Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos punktų slaugytojų transporto pacientų namuose lankymui. Tam skirta 3,5 tūkst. eurų. Per 2017 m. I pusm. paslaugą namuose gavo 72 negalią turintys asmenys, suteikta 517 konsultacijų.
„Nors nuolat stengiamės gerinti darbo sąlygas, o kartu ir teikiamų paslaugų kokybę, tačiau dar yra medicinos punktų, kuriuos ateityje turėsime sutvarkyti. Deja, mažėjant medicinos punktuose prisirašiusių asmenų skaičiui, ne visur kasdien sutiksime gydytoją, o ir investicijos į patalpas, kuriose lankosi mažai pacientų, kelia daug diskusijų. Tačiau, manau, kad šiltos, naujai sutvarkytos patalpos, kuriose būtų malonu ne tik dirbti, bet ir lankytis žmonėms, kuriose būtų visa reikiama įranga, pritrauktų daugiau klientų, o tai leistų ir nuolat ne tik, pavyzdžiui, kartą per mėnesį, teikti gydytojo paslaugas medicinos punktuose“, – teigė vicemerė Rūta Cirtautaitė.
Šiuo metu Skomentų (157 prisirašę gyventojai) ir Šalpėnų (302 prisirašę gyventojai) medicinos punktai, kurie yra privačiose patalpose, yra šildomi krosnimis. Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras šių patalpų šildymui perka malkas. Tilvikų medicinos punktas yra bendrame pastate su biblioteka. Patalpos šaltos, jau senokai nėra slaugytojos, norinčios dirbti šiame punkte. Atsižvelgiant į tai, kad Tilvikų medicinos punkte yra mažai prisirašiusių gyventojų (158, o 2009 m. buvo 253), čia tik kartą per mėnesį atvažiuoja gydytojas su slaugytoja. Jakų (prisirašiusių gyventojų sumažėjo nuo 583 (2009 m.) iki 332) ir Maciuičių (702 gyventojai) medicinos punktai taip pat yra privačiose patalpose. Vyr. gydytojai teigia, kad medicinos punktai turi visą reikiamą įrangą. Savivaldybė šiemet skyrė lėšų ir Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro bei Girkalių medicinos punkto baldų ir įrangos atnaujinimui. Iš viso – 10,5 tūkst. eurų. Beje, Girkalių medicinos punktas įrengtas naujose patalpose, Girkalių kultūros centre. 
Pasak Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos Laimos Kaveckienės, Klaipėdos rajono savivaldybėje medicinos punktų tinklas yra didelis, nors prisirašiusių gyventojų skaičius mažėja: „2013 metais Savivaldybės medicinos punktuose buvo prisirašę 7447 gyventojai, šiemet jų yra 6640. Lapkričio 28 d. antrą kartą bendrame Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto ir Gargždų PSPC stebėtojų tarybos posėdyje svarstysime medicinos punktų veiklos klausimą. Atsižvelgiant į prisirašiusių gyventojų skaičių, amžių ir jų poreikius, būtina apsispręsti, kur medicinos punktų patalpų reikia, o kur reiktų organizuoti bendruomenės slaugytojos paslaugą į namus.“
Klaipėdos rajono savivaldybės vicemerė Rūta Cirtautaitė teigia, kad medicinos punktai, kuriuose atokesnių miestelių gyventojai nuolat galėtų rasti gydytoją, yra reikalingi: „Svarbu, kad žmonėms paslaugos būtų teikiamos kuo arčiau jų namų, visus reikalavimus atitinkančiose patalpose. Savivaldybės skiriamos lėšos medicinos punktų pastatų pritaikymui neįgaliesiems, jų remontui, rekonstrukcijai, įrangos atnaujinimui – būtinos, norint užtikrinti kokybiškas paslaugas. Visa tai leis išsaugoti medicinos punktus ir didinti juose besilankančių asmenų skaičių.“
 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Ernesta Strakšytė
 
 

Mano Krastas