NAUJIENOS
Toliau
Atgal

Savivaldybė atrišo pinigų maišą aukštosioms mokykloms

Kategorija:

Miestas:
Šiaulių miesto savivaldybė paskirstė lėšas, skirtas finansuoti miesto aukštųjų mokyklų, Profesinio rengimo centro ir verslo įmonių parengtas STEAM ir INOSTART programas. Joms atseikėta 105 tūkstančiai eurų. Iš viso bendradarbiavimui su aukštosiomis mokyklomis remti šiemet skiriama 300 tūkstančių eurų.
 
INOSTART – studentams
Spaudos konferencijoje vakar pagarsinta, jog Administracijos direktoriaus įsakymu 36 tūkstančiai eurų paskirstyti 12 INOSTART programų. Iš jų 8 – Šiaulių universiteto programos ir 4 – Šiaulių valstybinės kolegijos.
Jos yra skirtos studentų projektams informacinių technologijų (IT) ir  inžinerijos srityse. Tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp studentų, mokslininkų ir verslo partnerių inovacijoms kurti bei ieškoti verslui reikalingų sprendimų. Kiekvienam projektui įgyvendinti skirta po 3 000 eurų.
Lėšos galės būti naudojamos dėstytojo darbo užmokesčiui, studento stipendijai ar reikiamai įrangai įsigyti.
Konkurso komisijos pirmininkas Gintautas Sitnikas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas informavo, jog buvo gautos iš viso 24 paraiškos. Pusė jų atmestos, nes surinko per mažai balų. Vertintos ir laimėjo paramą tos, kurios surinko daugiau nei 13 balų.
Konkurso komisijoje dirbo ir verslo atstovai –  Regina Arcišauskaitė, UAB "Sabalin" vadovė, atstovavusi Šiaulių pramonininkų asociacijai, ir "Baltik vairas" vadovas Žilvinas Dubosas, atstovavęs Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmams.
"Komisija žiūrėjome, kad studentas, atlikdamas darbą, įgytų kuo daugiau praktikos, – sakė G. Sitnikas. – Programos yra rengtos ir pagal verslo užsakymus. Tad jas įgyvendinant ir verslas prisidės. Studentai darbus turės parodyti metų pabaigoje."
Ne vienas projektas – bakalauro darbas.
Finansavimas yra skirtas ir robotų sistemoms kurti, ir staklių projektavimo metodikai rengti, ir kompiuterizuoto projektavimo paketams frezavimui pritaikyti pagal miesto įmonių poreikius, ir sportinio automobilio prietaisams projektuoti bei gaminti.
STEAM – moksleiviams
Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Asta Lesauskienė, vadovavo STEAM programų, kurios skirtos moksleiviams, atrankos ir vertinimo komisijai. Jos skirtos moksleivių praktiniams gebėjimams ugdyti gamtos mokslų, IT ir inžinerijos srityse.
Pagal atrinktas finansuoti programas moksleiviai naudosis aukštųjų mokyklų, profesinio rengimo centro ir verslo laboratorijomis. 10 valandų programai, kuri skiriama ne mažesnei kaip 10 mokinių grupei, įgyvendinti Savivaldybė atseikėja 1 000 eurų.
Konkursui buvo teikta per 50 paraiškų, atrinktos finansuoti ir pateiktos mokykloms pasirinkti 27 programos. Iš jų 9 – Šiaulių valstybinės kolegijos (ŠVK), 10 – Šiaulių universiteto (ŠU), 5 – Šiaulių profesinio rengimo centro ir 2 – verslo įmonių: UAB "Nord Robotics", UAB "Nord HR".
Programoms įgyvendinti iš viso paskirstyta 69 tūkstančiai eurų.
Pagal pasirinkimų skaičių pati populiariausia UAB "Nord HR" programa "Informacinės technologijos ir Aš", kuriai skirta 8 tūkstančiai eurų. Antra – ŠVK programa "Elektroninės parduotuvės kūrimas", jai skirta 6 tūkstančiai eurų.
Iš ŠU programų populiariausios – "Kompiuterinių žaidimų kūrimas" ( 5 tūkstančiai eurų) ir "Pažintis su išmaniąja inžinerija" ( 4 tūkstančiai eurų). Iš Profesinio rengimo centro – "Braižymas ir projektavimas AutoCad programa" ( 2 tūkstančiai eurų).
Pinigų nebegailima
Savivaldybė antrus metus vykdo STEAM ir INOSTART programas. A. Lesauskienės pabrėžė, jog tokią praktiką taiko vienintelė. Nors šalyje planuota steigti ir finansuoti STEAM centrus, bet nė vieno dar nėra įsteigta.
Savivaldybė STEAM programoms šiemet iš viso suplanavo 90 tūkstančių eurų. Nepaskirstytas  likutis būtų panaudotas skelbiant konkursą antrą metų pusmetį.
Pernai STEAM programose dalyvavo 440 moksleivių, šiemet galėtų dalyvauti 900 moksleivių.
Pagal INOSTART programas pernai remti 9 studentų darbai, šiemet tikėtasi remti 20 darbų.
Savivaldybė šiemet 300 tūkstančių eurų yra suplanavusi miesto aukštosioms mokykloms stiprinti per bendradarbiavimo programas.
Be aukščiau išvardytų programų numatyta konkurso tvarka finansuoti keturias bendradarbiavimo programas (iš viso skiriama 80 tūkstančių eurų).
Skiriamos lėšos dėstytojams pritraukti į miesto auštąsias mokyklas (30 tūkstančių eurų). Pernai buvo galima finansuoti tik užsienio dėstytojų vizitus, šiemet – ir Lietuvos dėstytojų.
Numatyta skirti 20 vienkartinių stipendijų po 1  tūkstantį eurų. Tačiau šios stipendijos skiriamos tik inžinerinių ir IT studijų studentams.
Pernai jau buvo galima į šias stipendijas pretenduoti, jeigu studijuoji 8 ir aukštesniais balais, dalyvauji mokslinėje veikloje ir esi aktyvus, savanoriauji techninėje srityje. Bet nė viena stipendija nebuvo paskirta. A. Lesauskienės teigimu, pretendentai neatitiko paskutinių dviejų kriterijų. Todėl šiemet sąlygos yra sušvelnintos. Užteks būti parengus ir perskaičius mokslinių pranešimų ir savanorystės bet kokioje srityje.
Skiriama lėšų ir viešinimo akcijai, jog Šiauliai palankus karjerai miestas, bei atlikti profesinio rengimo, koleginių ir universitetinių kvalifikacijų poreikio regione tyrimą.
Pagal atrinktas finansuoti programas moksleiviai naudosis aukštųjų mokyklų, profesinio rengimo centro ir verslo laboratorijomis.
Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Asta Lesauskienė sakė, kad Šiaulių miesto savivaldybė vienintelė šalyje vykdo  STEAM ir INOSTART programas.

Vitalis Lebedis
  • Edukacinės programos
  • Nakvynė


Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Mano kraštas

Partneriai