NAUJIENOS

Sausio – balandžio mėnesių valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos viršijo prognozuotąsias

Kategorija:

Miestas:

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2019 m. sausio – balandžio mėnesių valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 22,7 proc. (607,2 mln. eurų) daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Tokį ženklų pajamų augimą palyginti su praėjusiais metais lėmė dalies valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifo perkėlimas į gyventojų pajamų mokestį. Prognozuotos bendros minėtų biudžetų 2019 m. pirmų keturių mėnesių pajamos – 3 210,4 mln. eurų, faktinės – 3 282,4 mln. eurų, t.y. gauta 2,2 proc. (beveik 72 mln. eurų) daugiau nei prognozuota.

Pajamų į valstybės biudžetą gauta 2 655,8 mln. eurų. Tai yra 28,3 proc. (586,3 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį ir 1,1 proc. (beveik 28 mln. eurų) daugiau nei prognozuota. Sausio-balandžio mėnesių valstybės biudžeto pajamos sudaro 30,6 proc. metinio plano.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 2 455,9 mln. eurų. Tai yra 523,6 mln. eurų arba 27,1 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu ir 4,2 mln. eurų (0,2 proc.) daugiau nei prognozuota.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta  1 228,3 mln. eurų pajamų. Tai yra 19,1 mln. eurų (1,6 proc.) daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu ir 42,2 mln. eurų (3,3 proc.) mažiau nei prognozuota. Mažesnes nei prognozuota pajamas iš PVM lėmė sparčiai atliekami PVM permokos grąžinimai mokesčių mokėtojams. Per šių metų sausio – balandžio mėn. buvo grąžinta 366,6 mln. eurų PVM permokos, t.y. 72,4 mln. eurų (24,6 proc.) daugiau, nei per 2018 m. tą patį laikotarpį.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) 2019 m. sausio-balandžio mėnesiais buvo 989,3 mln. eurų. Tai  423,5 mln. eurų (74,8 proc.) daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu ir beveik 24 mln. eurų arba 2,5 proc. didesnės nei prognozuota. Ženklų pajamų iš GPM augimą, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, lėmė valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifo dalies perkėlimas į gyventojų pajamų mokestį – nuo 2019 m. sausio 1 d. pagrindinis GPM tarifas padidėjo nuo 15 proc. iki 20 proc.

Už visas akcizines prekes gauta 494,6 mln. eurų – 13,4 proc. (58,4 mln. eurų) daugiau nei 2018 m. sausio-balandžio mėnesiais ir 2,9 proc. (14,1 mln. eurų) daugiau nei prognozuota.

Pelno mokesčio gauta 128,6 mln. eurų, t.y., 11,5 mln. eurų arba 9,8 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu ir 3,1 mln. eurų arba 2,5 proc. daugiau nei prognozuota.

Kitų pajamų, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo bei finansinio turto sumažėjimo pajamų į valstybės biudžetą gauta 199,9 mln. eurų, t.y., 45,7 proc. (62,7 mln. eurų) daugiau nei 2018 m. sausio-balandžio mėnesiais ir 13,5 proc. (23,8 mln. eurų) daugiau nei prognozuota.

Patvirtintas 2019 m. valstybės biudžeto pajamų planas (be ES lėšų) sudaro 8 668,1 mln. eurų, su ES lėšomis – 10 589,6 mln. eurų.

Finansų ministerijos inf.


Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama