Rita Kaučikienė: sociumo industrija prasideda internete

Kategorija:

Miestas:
Rita Kaučikienė: sociumo industrija prasideda internete
Visais laikais, visų visuomenių sanklodose valdžios galia slypėjo informacijoje. Valdovai ir dvasininkija turėjo žinių, nepasiekiamų masėms, todėl galėjo jas valdyti. Dabar iš dalies autoritetų nebeliko, bet žinių ir informacijos svarba išaugo tūkstanteriopai. Tai kas musvaldo?
Šiuolaikinės postmodernios visuomenės galia taip pat yra informacija, tik globaliame pasaulyje valdovais tapo media kanalai. Ketvirtoji technologijų revoliucija žmonijos istorijoje apvertė individo sąmonę aukštyn kojomis, o A. Enšteino laiko realiatyvumo teoriją kiekvienas jaučiame fiziškai – sparti technologijų kaita, moksliniai eksperimentai ir atradimai fantastikąpavertė realybe. Modernus žmogus susidvejino: dažnai jis gyvena ir virtualiame pasaulyje. Kokie pavojai kyla postmatricinei asmenybei kaip sociumo nariui? Kaip jis konstruoja savo „aš“ ir projektuoja ateitį? Dabartinė mokykla ir šeima formuoja ateities visuomenės standartus savo pavyzdžiu pasąmoningai teigdamos vaikams, kokį įvaizdį jie turėtų susikurti ir kokią elgseną privalės perimti suaugę.
Psichologas Tomas Lagūnavičius sako, kad  dabartinė visuomenė sąlyginai susiskirsčiusi į keturis sociumus: elitą, kontraelitą, antielitą ir mases. Visi šie sluoksniai nėra nei geri, nei blogi, tik  skiriasi pasaulėžiūros prasme. Elitas ir kontraelitas tai tie, kurie nori, gali ir sugeba vadovauti, tik elitas valdo dabar, o kontraelitas laukia savo eilės į valdžią ir, tinkamam laikui atėjus, ją pakeičia. Tai socialiniai ratai žmonių, kurie gerai išmano galios žaidimo taisykles ir pagal jas žaidžia. Jie supranta, kad valdžia suteikia jėgos, bet pirmiausia reikalauja atsakomybės ir savidisciplinos, nes turi būti pavyzdžiu kitiems. Antielitas tai tie, kurie norėtų valdyti, bet to nesugeba ir negali, todėl jų saviraiška gana primityvi: tai rėksniai, kuriems visos valdžios blogos, jie kategoriškai kritikuoja visus ir viską, bet nėra savikritiški;mėgsta iššaukiančiai rengtis ir elgtis visuomenėje. Nesugebėdami, bet norėdami vadovauti, trokšdami galios ir visada reikšdami nepasitenkinimą esama padėtimi antielito atstovai neretai griebiasi kraštutinių priemonių, kad pritrauktų masių dėmesį. Masės indiferentiškos, jos nekovoja dėl valdžios, vengia dalyvauti realiame socialiniame gyvenime, jos linkę mėgdžioti kitus, vartoja popsinę kultūrą ir aklai pasitiki reklama. Sėdėdami socialiniuose tinkluose šio rato žmonės kaip ir antielitas, nemokėdami kitaip kurti savo įvaizdžio, viešina asmeninį gyvenimą, ekshibicionistiškai apnuogindami vidinį  pasaulį ir visas intymiausias jo sritis. Sekdami kitų sluoksnių pavyzdžiu jie virtualioje erdvėje imituoja valdžios galią ir gauna moralinę statisfakciją, taip patenkindami savo poreikį kontroliuoti aplinką. Tai nėra nei gerai, nei blogai, tik ir antielito, ir masių žmonės prarandą realią galimybę ateityje pakeisti savo socialinį statusą – net ir norėdami tokie individai nebegalės priklausyti elito sluoksniams, nes kovoje dėl valdžios konkurencija itin žiauri. Todėl kada nors, kad ir jaunystėje feisbuke paviešintos intymios vakarėlio nuotraukos visam laikui uždarys duris į valdžios pasaulį: konkurentai būtinai jas suras skaitmeninėje erdvėje ir pastatys tokį žmogų į kompromituojančią padėtį.
Mūsų vaikai – mokiniai - kol kas dar priklauso masėms, bet jau dabar jiems privalu aiškinti, kas tinka, o kas ne viešoje erdvėje – pateikti įvairias elgsenos stereotipų alternatyvas, aiškina psichologas T. Lagūnavičius. Mokykloje ir namuose reikia mokyti elgesio kultūros, tinkamo bendravimo ir padėti formuoti reikiamą įvaizdį. Konkretus pavyzdys – mokyklinės uniformos, kurios drausmina vaiko elgesį, simbolizuoja jo priklausomybę vienai ar kitai ugdymo įstaigai, įstato jauną žmogų į tam tikrus socialinius rėmus, formuoja atsakomybę ir pareigos jausmą, kai žodis „nenoriu“  pakeičiamas žodžiu „reikia“. Taip mūsų vaikams – būsimai vadovų ir lyderių kartai – atsiranda galimybė ateityje norėti ir sugebėti atrasti savo tikrąsias galias.

Rita Kaučikienė
Kauno jaunimo mokyklos ir Kauno suaugusiųjų centro IT specialistė
 

Mano Krastas