Rita Kaučikienė: postmodernus žmogus – madingas gyvenimo būdas?

Kategorija:

Miestas:
Rita Kaučikienė: postmodernus žmogus – madingas gyvenimo būdas?

Postmodernus žmogus – XXI amžiaus „produktas“, savo buvimu ir stiliumi orientuotas į ateitį. Puikiai prisitaikęs gyventi medijų valdomoje visuomenėje. Jis asmenybė, eklektiškai ir visuotinai apjungianti įvairiausias veiklos sritis. Maksimaliai išgyvenantis „čia ir dabar“ situaciją. Tai nuolat savo „aš“ tobulinantis žmogus. Jis nuolat klausia, abejoja, mokosi. Dieną toks individas gali „sukti“ sėkmingąverslą, būti elito atstovas, o vakarais rašyti filosofijos traktatą.

Postmodernistas – tai vienas iš daugybės gyvenimo modelių, labai patogus ir tinkamas prisitaikyti nuolat kintančiame sociume. Nusprendei juo tapti? Tada tapk jau dabar. Kaip tą padaryti? Labai paprastai.
 
Tau padės psichologo, Kauno jaunimo mokyklos direktoriaus Tomo Lagūnavičiaus praktiniai patarimai. Pasiruošęs? Pradedam!
 
1 etapas. Gyvenk žaisdamas
Gyvenime nėra tiesios vystymosi linijos. Nėra jokių tarpinių tikslų. Gyvenimas yra žaidimas - kintančios situacijos, o jose glūdi įvairiausios galimybės. Gyvenimo žaidimo rezultatas yra neprognozuojamas. Nesureikšmink to, kas vyksta aplink tave ir tavyje. Tu niekam neskolingas ir tau niekas nieko neprivalo. Niekam neįsipareigok ir nieko neįpareigok. Tapk laisvas nuo aplinkinių požiūrių ir nuomonių.
Patarimas.
Sudaryk sąrašą tau reikšmingų 10 gyvenimo dalykų. Pagalvok ir rask priežastis, kodėl iš tikro jie nėra reikšmingi.
2etapas. Būk daugiaplanis žmogus
Tu gali būti universalus. Vienu metu gali vykdyti ne vieną savo gyvenimo projektą. Jų neatsisakyk ir juos įgyvendink, net jei numatyti gyvenimo projektai yra vienas kitam prieštaraujantys.Nes postmodernistui visiškai tas pats, kas įvyks paskui. Nesusitapatink su savo veiklomis. Svarbu procesas, o ne rezultatas.  
Pratarimas
Užsirašyk visus projektus, kuriuos norėtum įgyvendinti. Neatmesk nei vieno vienas kitam prieštaraujančių. Užsiimk keliomis veiklomis vienu metu.
3etapas. Būk kritiškas visoms koncepcijoms
Žinok visas koncepcijas, įvairius požiūrius ir nuomones. Bet niekuo netikėk. Koncepcija tau primeta kitų žmoniųpasaulio suvokimą. Patikėdamassvetimu diskursu  tampi joidėjų auka arbatiksliau -  vergu.
Patarimas
Užsirašyk tau įdomius  diskursus, pvz., socialinėmis, filosofinėmis, profesinėmis ir t.t. temomis. Pagalvok, kaip galėtumjomis diskutuoti. Ne susitapatinti su visų pripažintomis nuomonėmis, bet jei prireiktų, joms prieštarauti.
4etapas. Nesilaikyk vienintelės nuomonės
Nuolat keisk savo nuomonę, priklausomai nuo aplinkos, tavo vidinių norų, patirčių ir žinių. Visada žinok, kad bet kuri nuomonė yra subjektyvi,t.y. ji tik iš dalies teisinga, todėl nėra jokio skirtumo, kurios laikysies.
Patarimas
Pasirink bet kurį socialinį reiškinį, pavyzdžiui, emigraciją, ir jį išanalizuok. Surask 3-4 įvairias ir argumentuotas nuomones, kurios interpretuoja šį reiškinį. Pasistenk jas suprasti. Neturėk išankstinių nuostatų apie jas. Susidaryk savo požiūrį apie šį reiškinį, argumentuok.
5etapas. Savivaliauk
Būk voliuntaristas. Elkis taip, kaip nori, nesivadovauk estetiniais, etiniais principais. Etiniai, estetiniai principai prilygsta prievartai.
Patarimas.
Kuriose gyvenimo srityse norėtum savivaliauti, visiškai išreikšti savo valią ir savęs nestabdyti dėl estetinių, etinių principų? Nusprendęs savivaliauti, neužmiršk, kad sociumo nustatytos taisyklės išlieka ir todėl teks prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Ar daug ribų norėtum peržengti? Užsirašyk.
6etapas. Surask individualų santykį su bet kuriuo objektu ar reiškiniu
Išgirsk kitų nuomones, bet jų nepaisyk ir suformuluok savo. Gali pasielgti kitaip: tada sujunk savo ir kito nuomonę. Sukurk kitokį požiūrį. Vienos teisingos nuomonės nebūna, tavo irgi neteisinga. Deja.
Patarimas
Pasirinkite bet kokį objektą ar reiškinį, kurį analizuosite. Išanalizavę suformuokite apie jį savo nuomonę. Galite remtis kitų nuomonėmis, arba subjektyviai suformuluokite savo nuomonę apie jį. 
 Norėtum žengti toliau? Tada vėliau gausi daugiau patarimų.
 
Rita Kaučikienė
Kauno jaunimo mokyklos ir Kauno suaugusiųjų centro IT specialistė
 

Mano Krastas