Išskirtinis dėmesys – sunkiai sergančių vaikų slaugai


Miestas:
Išskirtinis dėmesys – sunkiai sergančių vaikų slaugai
Šiuo metu sunkiomis ligomis sergančius vaikus slaugantiems šeimos nariams, globėjams, rūpintojams socialinio draudimo išmokos mokamos ne daugiau kaip 120 kalendorinių dienų per metus.
 
Į sunkių ligų sąrašą patenka tokios ligos kaip cukrinis diabetas su komplikacijomis, širdies ligos, kurioms reikalinga širdies operacija, būklės po organų persodinimo operacijos ir kt. 120 dienų pašalpos mokėjimo laikotarpis tokiais atvejais nėra adekvatus realiai vaiko slaugos trukmei ir šeimos poreikiams. Sunkiomis ligomis sergantys vaikai, ypač po operacijų, ilgą laikotarpį yra visiškai priklausomi nuo tėvų ir turi specialių poreikių. Tėvų socialinė padėtis tampa itin pažeidžiama. Esu parengusi ir pateikusi Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisą, kuria siūlau sunkiomis ligomis sergančius vaikus slaugantiems motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui ar rūpintojui mokėti išmoką vienerius metus nuo slaugymo pradžios, nes tai yra kritinis vaiko slaugai reikalingas laikotarpis po sunkioms ligoms būdingų operacijų ir pan. Vėlesniais metais ligos išmoka už to paties vaiko, sergančio sunkia liga, slaugymą būtų mokama ne daugiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus, skaičiuojant nuo pirmos slaugymo dienos.
 
Vaikai sergantys kritinėmis ligomis ir turintys ypatingus slaugos poreikius, nepatenka į sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-177 patvirtintą sunkių ligų sąrašą. Įsakymas paskutinį kartą atnaujintas 2005 metais. Tokia situacija neatitinka šiuolaikinės socialinės apsaugos ir šeimos politikos tikslų. Tai ypač aktualu, žvelgiant į onkologinių ligų statistiką. Per metus onkologine liga suserga iki 100 vaikų, dar 10 vaikų per metus yra atliekama kaulų čiulpų transplantacija. Visos vaikų onkologinės ir onkohematologinės ligos priklauso retų ligų grupei. Apie 35 proc. pacientų diagnozuojama ūminė limfoblastinė ir mieloblastinė leukemija, 25-30 proc.– centrinės nervų sistemos navikai, 7-8 proc. įvairios limfomos ir likusiems įvairūs solidiniai navikai. Dažniausi iš jų tai tipingi vaikų amžiaus navikai: nefroblastoma, neuroblastoma, hepatoblastoma, sarkomos ir germinatyviniai navikai. Per pastaruosius 10 metų pagerėjo ilgalaikis vaikų sergančių vėžiu išgyvenamumas: leukemijų nuo 50 proc. iki 82 proc.; limfomų iki 90-100 proc., pradinių stadijų solidinių navikų iki 80-90 proc., atokiųjų iki 60 proc.
Įstatymo pataisa siūlau praplėsti ir vaikų ligų, kurių atvejų socialinės išmokos už slaugą būtų mokamos metus laiko, sąrašą.
Seimui pateiktu Vyriausybės nutarimu patvirtintai išvadai iš esmės pritariama mano parengtai Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisai, dar labiau išplečiant sunkiai sergančių vaikų tėvams galimybę gauti ilgesnį laiką nedarbingumo pašalpą. Kaip teigiama Vyriausybės pateiktame nutarimo projekte, visam pasiūlymui įgyvendinti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto papildomas poreikis metams sudarytų apie 8,5 mln. eurų.
 
Rimantė Šalaševičiūtė
Seimo narė
 
 

Mano Krastas