Rasų kapinėse perlaidoti Vasario 16 - osios akto signataro M. Biržiškos ir jo šeimos narių palaikai

Kategorija:

Miestas:
Rasų kapinėse perlaidoti Vasario 16 - osios akto signataro M. Biržiškos ir jo šeimos narių palaikai
Vasario 16-osios Akto Signataro Mykolo Biržiškos, jo žmonos Bronislavos Biržiškienės ir visuomenės veikėjų profesorių Vaclovo bei Viktoro Biržiškų palaikai liepos 11 dieną perlaidoti Vilniuje, senųjų Rasų kapinėse.

Mykolas Biržiška mirė 1962 m. Los Andžele, JAV.  Jis buvo  ne tik Nepriklausomybės akto signataras, bet ir literatūros istorikas, daug prisidėjęs prie lietuvybės stiprinimo, demokratinių vertybių įtvirtinimo.

Bronislava Biržiškienė-Šėmytė  mirė 1955 m. Los Andžele. Ji buvo lietuvių ir JAV lietuvių visuomenės, kultūros, politinė veikėja. Vaclovas Biržiška mirė 1956 m.  Voterberyje, JAV – kultūros istorikas, politinis veikėjas, teisininkas. Matematikas, visuomenės ir politinis veikėjas Viktoras Biržiška mirė 1964 m.  Čikagoje, JAV.

Vasario 16 - osios akto signataro M. Biržiškos ir jo šeimos narių palaikų perlaidojimo ceremoniją organizavo Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio potvarkiu sudaryta komisija, kuriai vadovavo vicekancleris Deividas Matulionis.  

www.lrv.lt

Mano Krastas