NAUJIENOS
Joniškiečiai kuria savo tradicijas sostinėje

Radviliškio miesto J. Basanavičiaus gatvės gyventojai sulauks centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos

Kategorija:

Miestas:
gegužės 9 d. pasirašyta UAB „Radviliškio vanduo“ įgyvendinamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba J. Basanavičiaus g., Radviliškio m.“ rangos darbų sutartis. Sutartį dėl J. Basanavičiaus vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statybos pasirašė UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius Egidijus Barčkus ir UAB „Terebro“ direktorius Tomas Karalevičius.

Pasibaigus pagal šią sutartį įgandinamam projektui, bus paklota apie 1,86 km nuotekų surinkimo tinklų ir 1,18 km vandentiekio tinklų, bus suteikta galimybė 67 būstams prisijungti prie centralizuotų tinklų. Taip siekiama pagrindinio projekto tikslo – padidinti vandentiekio tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, pasiekti 98 % prisijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų rodiklį.

Ši investicija prisidės prie Radviliškio rajono socialinės-ekonominės plėtros, žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, aplinkos išsaugojimo. Pastatytą infrastruktūrą eksploatuos ir prižiūrės UAB „Radviliškio vanduo“ darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį.

Sutarties suma – 352 000 Eur be PVM. Bendra sutarties trukmė – 29 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Darbų trukmė – 16 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Projektas finansuojamas 50 % Europos sąjungos lėšomis ir 50 % Radviliškio rajono savivaldybės lėšomis.

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0008 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba J. Basanavičiaus g., Radviliškio m.“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

UAB „Radviliškio vanduo“ informacija


Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė ŠalaševičiūtėReklama