Pristatytas baigiamas rengti vadinamo Kalnų parko tvarkybos ir pritaikymo lankymui projektas

Kategorija:

Miestas:
Pristatytas baigiamas rengti vadinamo Kalnų parko tvarkybos ir pritaikymo lankymui projektas
Kultūros ministerijoje įvyko viešas baigiamo rengti Vilniaus piliakalnio su papiliais ir gyvenviete, vadinamo Kalnų parko, tvarkybos ir pritaikymo lankymui projekto pristatymas. Viešą aptarimą inicijavo Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, siekiant kuo atsakingiau suformuoti minėtoje teritorijoje ketinamą įrengti lauko ekspoziciją, skirtą mitologiniam Lietuvos paveldui. Projekto tvarkybos darbai susidės iš – Trijų Kryžių kalno, Dainų estrados su Stalo kalnu ir gamtinės aplinkos su kalnais tvarkybos etapų. Darbai turėtų prasidėsi nuo kitų metų.
Projekte numatyta sutvarkyti didžiąją dalį į Vilniaus pilių valstybinį kultūrinį rezervatą patenkančios Kalnų parko teritorijos. Planuojamas tvarkybos darbų plotas užima apie 23,36 ha.
Projekte numatyta sukurti vientisą ir integralią žaliąją erdvę Vilniaus senamiestyje. Planuojama išvalyti ir sutvarkyti didžiąją dalį rezervato teritorijos, įrengti apšvietimą ir vaizdo stebėjimo kameras ir pastatyti specialias apsaugas, skirtas šlaitų išsaugojimui, tuo pačiu užtveriant lankytojų ne vietoje išmintus takus. Ketinama pakeisti kalvotoje vietovėje esančius netinkamus laiptus, taip užtikrinant lankytojų saugomą.
Tvarkybos darbų metu bus siekiama maksimaliai išsaugoti gamtinę aplinką, šalinant tik pažeistus ar išdžiūvusius medžius.
Pristatymo metu buvo apžvelgti planai įrengti pažintinius takus ir sukurti specialų maršrutą, kuris lankytojamssudarytų galimybę susipažinti su Vilniaus pilių ir piliakalnių istorija ir Lietuvos mitologija. Taip pat numatoma pastatyti jungtį virš didžiosios raguvos, kuri suteiks galimybę apžiūrėti Vilniaus piliakalnius iš viršaus. Numatyta įkurti ir specialias apžvalgos aikštelės, nuorodas bei interaktyvius informacinius stendus, kurie taps pažintinio maršruto dalimi.
Dainų slėnyje planuojama sutvarkyti suolus, tribūnas ir estrados dangą, pritaikant ją koncertams ir šokėjų pasirodymams.
 
Kalnų parką šalia Vilniaus senamiesčio sudaro kelios kalvos: Trijų kryžių (Plikasis kalnas), ant kurio stovi atstatytas Trijų kryžių paminklas, Stalo kalnas, Gedimino kapo kalnas, Bekešo kalnas, kuriame 1580 m. palaidotas Kasparas Bekešas.
Projekto įgyvendinimui bus naudojamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei 2017–2019 metų Valstybės investicijų programos lėšos.
 

Viešųjų ryšių skyrius

Mano Krastas