Prasideda specialus projektas: mokyklos dirbs kitaip

Kategorija:

Miestas:
Prasideda specialus projektas: mokyklos dirbs kitaip

Mokyklos atnaujins ugdymo metodus ir diegs inovatyvias mokymo formas. Pamoka ne klasėje, tyrimai ir bandymai, mokymasis internete, lauko klasėse ar naujose edukacinėse erdvėse, individualios konsultacijos – tik dalis idėjų, kurias gali įgyvendinti švietimo įstaigos. Papildomų galimybių tam suteikia specialus Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotas Mokyklų veiklos tobulinimo projektas.

„Mokyklos dirba labai skirtingai. Vienos jau dabar atitinka Suomijos pažangos lygį, kitos viena koja tebėra sovietmetyje. Norime, kad visos be išimties mokyklos dirbtų pažangiai, inovatyviai, šiuolaikiškai, kad mokiniams būtų įdomu ir gera mokytis, kad jie pasiektų geriausių rezultatų. Norime padėti kiekvienai mokyklai kurti savo sėkmės istoriją",- sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Siekiant aukštesnės švietimo kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų, mokyklos skatinamos diegti inovatyvias ugdymo organizavimo ir ugdymo tobulinimo idėjas. Mokyklų komandos kviečiamos teikti paraiškas ir gauti finansinę paramą savo idėjoms įgyvendinti. Komandą turėtų sudaryti bent dvi skirtingų pasiekimų mokyklos, kad kolegos galėtų perimti gerąją patirtį. Komandas formuos pačios mokyklos, padedamos savivaldybių - rekomenduojama atsižvelgti į mokinių pasiekimus, emocinį klimatą mokyklose, socialinį mokyklos kontekstą.

Mokyklos gali pretenduoti į trijų kategorijų paramą:
- naujiems ugdymo organizavimo modeliams: aktyviems mokymo metodams, į praktiką orientuotai mokinių veiklai, įvairesnėms formoms, mokymuisi tik kabinetuose ir ne tik tradicines 45 minutes. Mokyklos skatinamos aktyviau vertinti individualią mokinio pažangą, atsižvelgti į kiekvieno vaiko gebėjimus, teikti mokymosi pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų;

- virtualioms ugdymosi aplinkoms. Šios investicijos mokykloms suteiks galimybę plačiau panaudoti skaitmenines mokymo priemones – elektronines užduotis, ugdymui skirtas interneto svetaines, vaizdo medžiagą ir kt., stiprinti pedagogų kompetencijas taikyti IT ugdyme;

- bendruomenei telkti siekiant geresnės ugdymo kokybės. Mokyklos gerins mikroklimatą, skatins savanorišką veiklą, aktyviau įtrauks tėvus ir mokinius į mokyklos veiklą ir savivaldą, bendradarbiaus su vietos bendruomene ir kitomis įstaigomis.

Paraiškas galima teikti nuo š.m. balandžio 18 d. iki birželio 19 d.

Mokyklų veiklos tobulinimo projektams įgyvendinti numatyta skirti 7,8 mln. eurų ES struktūrinių fondų 2014 – 2020 m. paramos lėšų.

Daugiau informacijos apie kvietimą teikti paraiškas -
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/ikimokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius


Mano Krastas