NAUJIENOS

Prasideda Gedulo ir vilties dienai skirti renginiai

Kategorija:

Miestas:
Šiandien prasideda oficialūs Gedulo ir vilties dienai skirti renginiai.
 17 val. Signatarų namų salėje, Pilies g. 26, Vilniuje, vyks albumo “Represuoti 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrų kabinetų nariai” sutiktuvės.
 Albumas skirtas 45-iems Lietuvos Vyriausybės ministrų kabinetų nariams, represuotiems sovietų ir nacių okupacijų metu. Šiuo laikotarpiu  16 ministrų buvo sušaudyta, 13 mirė kalėjimuose, lageriuose ar tremtyje, dar 16 pavyko sugrįžti iš represijų vietų.
Pirmąją atkurtos Lietuvos vyriausybę sudarė septyni nariai, taigi, simboliškai matuojant šiuo skaičiumi, komunistai sušaudė dvi Lietuvos vyriausybes.
Iš 16 sušaudytų ministrų du buvo Ministrai Pirmininkai, net 6 vidaus reikalų ministrai, 2 krašto apsaugos ir švietimo ministrai. Šių ministrų palaikai taip ir liko užkasti masinėse (tūkstantinėse) kapavietėse Maskvos Komunarkoje, 12-ame km. prie Sverdlovsko, Červenėje prie Minsko ir kt. 
 Taip pat žiauriai nukentėjo ir jų šeimos: buvo tremiamos į Komiją, Altajaus kraštą, Tomsko ir Novosibirsko sritis, vėliau dauguma šeimų iš Altajaus krašto perkeltos į Jakutijos šiaurę prie Laptevų jūros.
Ministrai buvo išsilavinę žmonės: teisininkai, finansininkai, gydytojai, pedagogai, karininkai, dvasininkai, inžinieriai, žemės ūkio srities specialistai ir kt., mokėjo ne vieną užsienio kalbą, aktyviai reiškėsi spaudoje kaip leidinių iniciatoriai ir redaktoriai, mokslinių straipsnių, darbų, metodinių instrukcijų ir vadovėlių autoriai ar vertėjai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ar kursų lektoriai.
 Renginyje dalyvaus: leidinio sudarytoja Ramunė Driaučiūnaitė, , LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja, dr. Algimantas Kasparavičius, Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, Virginija Skučaitė, paskutinio Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto vidaus reikalų ministro Kazimiero Skučo dukterėčia.
Renginio organizatoriai – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir Lietuvos nacionalinis muziejus.
 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras taip pat kviečia į šiuos nemokamus Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos ir genocido dienai skirtus renginius:
 Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena

10–18 val. – Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus ekspozicijų (Aukų g. 2A) ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ (Žirmūnų g. 1N) lankymas, parodų „Lietuvos kariuomenė tragiško likimo fotografo akimis“ (Konferencijų salė, Aukų g. 2A) ir „Veržli, ambicinga ir pozityvi 100-mečio Lietuva!“ (Konferencijų salė, Žirmūnų g. 1F) apžiūrėjimas.
Lankytojams bus atvira Tuskulėnų rimties parke esanti koplyčia-kolumbariumas (Žirmūnų g. 1F).
16–17 val. – atminimo valanda-koncertas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro kieme su Veronika Liuse Povilioniene, „Ratilais“ ir „Blezdinga“ (Didžioji g. 17/1).
Birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena
10–18 val. – Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus ekspozicijų (Aukų g. 2A) ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso ekspozicijos „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ (Žirmūnų g. 1N) lankymas Parodos „Lietuvos kariuomenė tragiško likimo fotografo akimis“ (Konferencijų salė, Aukų g. 2A) apžiūrėjimas.
 
 Pagarbiai
Dalius Egidijus Stancikas
 Vyresnysis  specialistas
Sekretoriatas

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama