NAUJIENOS

Pradedamas taikyti ES – Kanados ekonomikos ir prekybos susitarimas

Kategorija:

Miestas:
Rugsėjo 21 dieną pradedamas laikinai taikyti Europos Sąjungos ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (CETA). Tai – vienas ambicingiausių ES laisvosios prekybos susitarimų. Jis Lietuvos eksportuotojams atvers 35 milijonus gyventojų turinčios Kanados rinką.
 
Nuo susitarimo laikino taikymo pradžios bus panaikinta 98 procentų Kanados importo muitų. Sutartimi taip pat numatomas reikšmingas Kanados viešųjų pirkimų ir paslaugų rinkų atvėrimas ES įmonėms.
 
„Kanada – strateginė Lietuvos partnerė, todėl džiaugiamės gilindami santykius ir ekonominėje srityje. Reikšmingas prekybos sąlygų gerinimas Kanados rinkoje bus naudingas Lietuvos įmonėms, norinčioms plėsti eksportą į šią šalį  palankesnėmis sąlygomis. Lietuvos ekonomika yra itin atvira ir priklausoma nuo eksporto. Apie 230 tūkstančių darbo vietų Lietuvoje priklauso nuo prekybos už ES ribų, todėl Lietuvai būtinas naujų rinkų atvėrimas", – pabrėžė viceministras A. Zananavičius.
 
Perspektyviausi eksporto plėtros į Kanadą sektoriai yra tekstilė, elektroninių ir optinių gaminių gamyba, baldai, maistas ir gėrimai. Šiems sektoriams susitarimas numato reikšmingą prekybos sąlygų pagerinimą – bus naikinami muitai daugumai apdirbtų maisto produktų, kuriems šiuo metu Kanada taiko 10-25 procentų importo muitą.
 
2016 metais Lietuvos prekių eksportas į Kanadą sudarė 62 mln. eurų. Šiuo metu  į Kanadą eksportuoja 150 Lietuvos įmonių. Daugiausia eksportuojama mineralinio kuro, trąšų, baldų, mechaninių įrenginių, tinklų, sporto įrangos, tekstilės prekių.

Susitarimas taip pat numato ES taikomų visuomenės sveikatos, maisto saugos, vartotojų, darbuotojų apsaugos ir kitų sričių standartų užtikrinimą. ES galiojantys standartai nebus keičiami, o jų neatitinkantys produktai iš Kanados negalės patekti į ES rinką.

 
2016 metų spalio 30 dieną Europos Sąjunga ir Kanada, po 7 metus trukusių derybų, pasirašė išsamų ekonominį ir prekybos susitarimą, jį laikinai pradedant taikyti nuo 2017 metų rugsėjo 21 dienos. Susitarimo įsigaliojimui pilna apimtimi jis turės būti ratifikuojamas ES šalių nacionaliniuose parlamentuose.
 
URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas
Visuomenės informavimo skyrius
 

ČDM biblioteka atveria duris visuomenei

Marčiupio akmuo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama