Pozityvios tėvystės mokymai pranoko lūkesčius

Kategorija:

Miestas:
Pozityvios tėvystės mokymai pranoko lūkesčius
Didelio populiarumo susilaukė Panevėžio rajono švietimo centro vykdytas projektas „Pozityvi tėvystė“, kurio įgyvendinimui iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 2000 eurų. Projekto rengėjai planavo, kad programoje dalyvausiki15 tėvų. Tačiau paaiškėjo, kad tėvų švietimo poreikis yra daug didesnis, ir rajono gimnazijos sutiko skirti savo lėšų iš 2 procentų paramos, siekdamos, kad projektas būtų įgyvendintas jų bendruomenėse. Tėvų švietimo projektąparėmė ir Panevėžio rajono švietimo centras dovanodamas knygų „Kaip užauginti žmogų“.
Spalio–gruodžio mėn. vykusiuose mokymuose iš viso dalyvavo  84 tėvai. Mokymai vyko Naujamiesčio, Krekenavos Mykolo Antanaičio, Velžio gimnazijose, Naujamiesčio lopšelyje-darželyje „Bitutė“ ir Velžio lopšelyje-darželyje.
Pozityvios tėvystės užsiėmimus vedė ir paskaitas aktualiais pedagoginio ugdymo klausimais skaitė savo srities specialistai – žurnalistė, švietimo ir verslo konsultantėLidija Laurinčiukienė,psichologai Evaldas Karmaza,Jūratė Baltuškienė,Aušra Kurienė. 
Lektoriai kartu su tėvais  aptarė Y ir Z kartų  ugdymo skirtumus, pasakojo, kaip pažinti savo vaiką, ugdyti jo charakterio savybes, lavinti įvairias kompetencijas, mokė užmegzti ir palaikyti pozityvų kontaktą su vaiku, autoritetingai bendrauti, nagrinėjo  psichologinius vaiko poreikius įvairiais raidos etapais.
Daug dėmesio skirta ir praktiniams tėvų gebėjimams bei įgūdžiams ugdyti, akcentuota mokymosi visą gyvenimą svarba.
Užsiėmimuose dalyvavę tėvai buvo patenkinti gautomis žiniomis, lektoriams ir projekto vykdytojams dėkojo už suteiktą galimybę giliau ir naujau pažvelgti į tėvų ir vaikų santykius, grįsti juos savitarpio pagarba bei supratimu, o ne diktatu ir baime.
Nuotr. E. Karmaza mokė kurti pozityvius santykius.
 
Panevėžio rajono savivaldybės informacija
 

Mano Krastas