NAUJIENOS

Planuojamų pirkimų viešinimas CVP IS

Kategorija:

Miestas:

Informuojame, kad atnaujinome informaciją apie planuojamų pirkimų suvestinės pildymą ir viešinimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Informaciją, kaip užpildyti ir paviešinti planuojamų pirkimų suvestinę rasite čia.

Primename, kad iki 2018 m. kovo 15 d. privaloma paskelbti planuojamų pirkimų suvestines, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities  perkančiųjų subjektų įstatymo 38 straipsnio 1 dalis ir Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių 47 punktas. 

Planuojamų pirkimų informacija viešinama vadovaujantis Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. priedą „Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo priedas“ ir Informacijos apie planuojamus vykdyti energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus skelbimo CVP IS tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-215 „Dėl Informacijos apie planuojamus vykdyti energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. įsakymą „Dėl Informacijos apie planuojamus vykdyti energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“).“

Viešųjų pirkimų tarnyba

  • Lankytinos vietos
  • Maršrutai
  • Edukacinės programos
  • Nakvynė


Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė
Mano kraštas

Partneriai