NAUJIENOS

Pirmaeilė užduotis – nedelsiant ištaisyti Miestų nuotekų direktyvos reikalavimų pažeidimą

Kategorija:

Miestas:
Briuselyje Aplinkos ministerijos delegacija susitiko su Europos Komisijos (EK) atstovais aptarti prieš Lietuvą pradėtos pažeidimo procedūros už netinkamą Miestų nuotekų direktyvos įgyvendinimą ir supažindino su ministerijos parengtu veiksmų planu padėčiai ištaisyti.
Šios direktyvos pažeidimu EK laiko tai, kad Kėdainių aglomeracijos nuotekos nėra išvalomos iki nustatytų reikalavimų. Be to, Lietuva neužtikrino, kad 58 aglomeracijose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Utena ir kt.) ne mažiau kaip 98 proc. nuotekų būtų tvarkoma centralizuotai ir tik ne daugiau kaip 2 proc. – individualiose nuotekų tvarkymo sistemose.
„Tikimės, kad mums pavyks iki veiksmų plane nustatytų terminų įvykdyti visus Miestų nuotekų direktyvos reikalavimus ir pažeidimo procedūra bus nutraukta. Tai pirmaeilė užduotis šalies vandens ūkio sektoriui, – sako ministerijos delegacijai vadovavęs viceministras Mindaugas Gudas. – Vakar EK atstovai palankiai įvertino Lietuvos pastangas, tačiau pabrėžė, kad veiksmų būtina imtis nedelsiant, juos vykdyti plane nustatytais terminais ir nuolat informuoti apie pažangą“.
Įgyvendindama EK pristatytą veiksmų planą, Aplinkos ministerija šiuo metu rengia Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pataisas. Jos turi sudaryti teisines prielaidas užtikrinti, kad visose aglomeracijų teritorijose, kur gyvena daugiau kaip po du tūkstančius žmonių, būtų centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos ir kad vėliausiai iki 2023 m. prie jų būtų prisijungę ne mažiau kaip 98 proc. šių aglomeracijų gyventojų.
Vandens įmonės, gavusios ES paramą ir įsipareigojusios prijungti gyventojus prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, privalo imtis aktyvių veiksmų skatinant gyventojus jungtis. Be to, pagal veiksmų planą, artimiausiu metu būtina pradėti rekonstruoti Kėdainių nuotekų valyklą, kad Kėdainių aglomeracijos nuotekos būtų išvalomos iki nustatytų reikalavimų.
Iki 2019 m. šalyje planuojama sukurti individualių nuotekų tvarkymo registrą, kuriame būtų informacija apie šių nuotekų tvarkymo vietą, įrenginį, veiksmus. Šis registras padės efektyviau kontroliuoti, kaip tvarkomos individualios nuotekos.
Mes visi, Mindaugo Gudo žodžiais, – ir savivaldos institucijos, ir vandens įmonės, ir gyventojai – turime veikti greitai, pagal su EK suderintus terminus, kad išvengtume rimtų rūpesčių. Laiku įgyvendinus plane numatytus veiksmus, būtų ne tik panaikinta EK pradėta pažeidimo procedūra, šalyje sumažėtų vandenų tarša nuotekomis, bet ir daugiau gyventojų gautų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

Komunikacijos skyrius 
 
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama