NAUJIENOS

Pasvalio specialiajai mokyklai – komiteto dėmesys

Kategorija:

Miestas:

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai lankėsi Pasvalio specialiojoje mokykloje. Mokyklos direktorė G. Januškevičienė supažindino su mokyklos veikla.

Pasvalio specialioji mokykla yra regioninė, joje mokosi 79 specialiųjų poreikių mokiniai iš Pasvalio, Kupiškio ir Biržų rajonų. Direktorė Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariams išsamiai pristatė mokyklos veiklą ir prioritetus, vaikų ugdymo lavinimą bei specialiųjų poreikių tenkinimą, kuris, kaip teigė direktorė, yra orientuotas į visokeriopą vaikų raidos ugdymą. Pasvalio specialiosios mokyklos veikla, be pagrindinių dėstomųjų dalykų ir vaikų raidos stiprinimo, yra orientuota į vaikų integraciją į išorę, pritaikant šios mokyklos organizuojamus renginius popamokinei veiklai, bendravimui ir bendradarbiavimui su kitų mokyklos bendruomene.

Pasvalio specialiosios mokyklos direktorė komiteto nariams pristatė mokyklos biudžetą, vaikų lavinimui skirtas priemones bei kitą inventorių, įvardijo svarbiausias mokyklos problemas: sugedusį mokyklinį autobusiuką ir pakiurusį stogą, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai turėjo galimybę apžiūrėti Pasvalio specialiosios mokyklos patalpas, susipažinti su klasių, kabinetų ir kitų patalpų įranga.

Eglė Lavickienė

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama