NAUJIENOS

Paskirstytos lėšos neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti

Kategorija:

Miestas:
Tauragės rajono savivaldybės komisija paskirstė Tauragės rajono savivaldybės administracijos specialios tikslinės dotacijos lėšas neformaliojo vaikų švietimo programoms vykdyti už  2019 m. balandžio mėnesį. Skirtas lėšas organizacijos panaudotos NVŠ programoms įgyvendinti. Iš viso paskirstyta  17070Eur.
Posėdžio metu informuota, kad balandžio mėn. akredituotas 25 NVŠ programas vykdė 22 teikėjai, Mokinių registre užregistruoti 1138 vaikai, kurie lankė NVŠ programas ir kuriems skiriamos NVŠ krepšelio lėšos. NVŠ krepšelio dydis sudaro 15 Eur/mėn. vienam NVŠ programą lankančiam vaikui. 
Daugiausia lėšų skirta Lietuvos Šaulių sąjungai, laisviesiems mokytojams Vilijai Krūgelienei, Gintarui Cemnalianskui, Jolitai Urbutei, Linai Šaulienei.
 
Lėšos skirtos:
Eil. Nr. NVŠ teikėjas Vaikų skaičius Pervedamos lėšos už 2019 m. balandžio mėn. (Eur)
1. MKC 9 135,00
2. Vaikų ir jaunių sporto mokykla 52 780,00
3. Asociacija Lietuvos šaulių sąjunga 160 2400,00
4. Ieva Lasauskienė 46 690,00
5. VŠĮ ,,Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras" 40 600,00


Inesa Vaigauskiene
Tauragės rajono savivaldybės administracija

ČDM biblioteka atveria duris visuomenei

Marčiupio akmuo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama