NAUJIENOS
Joniškiečiai kuria savo tradicijas sostinėje

Pasirašytas susitarimas dėl nepalankių ūkininkauti vietovių paramos skyrimo sąlygų

Kategorija:

Miestas:

Žemės ūkio ministerija ir Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija bei Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų asociacija šiandien pasirašė susitarimą dėl vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, paramos skyrimo sąlygų.

Žemės ūkio ministerija ieško galimybių koreguoti  dabartinį didelių gamtinių ir specifinių kliūčių turinčių vietovių žemėlapį. Ji  derybose su Europos Komisija sieks, kad Lietuvos seniūnijos, kurių vidutinis žemių našumo balas yra nuo 34,50 iki 36,49, nuo 2020 m. būtų papildomai priskirtos prie vietovių, susiduriančių su specifinėmis kliūtimis.

Visos trys sutartį pasirašiusios šalys siekia užtikrinti, kad asmenys, ūkininkaujantys nenašiose žemėse, gautų žemės ūkio veiklai reikalingą pagalbą ir tikslinę finansinę paramą, kuri skiriama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija


Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus VareikisReklama