NAUJIENOS

Pasirašyta Joniškio rajono savivaldybės švietimo kolektyvinė sutartis

Kategorija:

Miestas:
Pasirašyta Joniškio rajono savivaldybės švietimo kolektyvinė sutartis
Vasario 17 d. Joniškio rajono savivaldybėje sudėti parašai ant Joniškio rajono savivaldybės švietimo kolektyvinės sutarties. Sutartį pasirašė trys šalys: Joniškio rajono savivaldybės administracija, kuriai atstovauja savivaldybės administracijos direktorius Aivaras Rudnickas (sutartyje ši šalis vadinama Darbdavių organizacija), Joniškio rajono švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas, kuriam atstovauja pirmininkė Dalia Žilevičienė ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimas, kuriam atstovauja Ramunė Stankaitienė.
 
Sutartis pasirašyta 2016 m. sausio 22 d. įvykusių derybų pagrindu, siekiant gerinti Joniškio rajono savivaldybės švietimo darbuotojų ekonomines ir socialines sąlygas bei stiprinti socialinę partnerystę.
 
Sutarties pasirašyme taip pat dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja, derybinės darbo grupės, kuri diskutavo, tikslino ir sutarė dėl sutarties punktų, narė Vaida Aleknavičienė, administracijos direktoriaus pavaduotojas, derybinės darbo grupės vadovas Artūras Pališkevičius, kiti nariai, administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Ingrida Mačiulienė.
 
Ši sutartis taikoma Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigoms, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, bei šiose įstaigose dirbantiems pedagogams ir kitiems darbuotojams. Ji galioja trejus metus nuo jos įsigaliojimo momento. Likus ne mažiau kaip keturiems mėnesiams iki sutarties galiojimo pabaigos sutarties šalys gali sudaryti susitarimą dėl sutarties pratęsimo tam pačiam laikotarpiui.
 
Sutartyje nustatytos sritys, kuriose Darbdavių organizacija informuoja Profesines sąjungas ir konsultuojasi su jomis dėl:
  • švietimo įstaigų biudžetų ir darbo užmokesčio fondų dydžio (LR vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 punktas, 7 straipsnio 7 punktas);
  • mokinio krepšelio dalies, kurią gali perskirstyti savivaldybė, naudojimo tvarkos (LR vietos savivaldos 6 straipsnio 1 punktas, 7 straipsnio 7 punktas);
  • savivaldybės nustatomo mokesčio už ugdymą ikimokyklinio ir neformaliojo ugdymo įstaigose (LR vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktas);
  • savivaldybės mokyklų tinklo formavimo principų ir konkrečių mokyklų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo (LR vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 4 punktas, 7 straipsnio 7 punktas);
  • klasių (grupių) komplektų skaičiaus nustatymo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose (LR vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktas, 7 straipsnio 7 punktas);
  • mokinių (vaikų) priėmimo ir pavėžėjimo į savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos (LR vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktas, 7 straipsnio 7 punktas);
  • didžiausio leistino pareigybių skaičiaus švietimo įstaigose (LR vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktas, 7 straipsnio 7 punktas);
  • švietimo įstaigų nuostatų keitimo, pildymo, tvirtinimo;
  • kitų sprendimų, turinčių įtaką daugumos Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų socialinei, ekonominei, teisinei padėčiai.
 
Nurodoma, kad Darbdavių organizacija parengusi savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir / ar savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą, ir /ar savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymo projektą, prieš teikdama jį (teisės akto projektą) priimančiam asmeniui privalo elektroniniu paštu informuoti Profesines sąjungas apie parengtą projektą ir pateikti jį Profesinių sąjungų atstovams susipažinti.
 
Profesinių sąjungų atstovai turi teisę per tris darbo dienas nuo teisės akto projekto gavimo dienos pateikti savo argumentuotą / pagrįstą nuomonę dėl teisės akto projekto, kuri pridedama prie teisės akto projekto ir / arba paviešinama posėdžio metu.
 
Remiantis sutartimi, Darbdavių organizacija užtikrina, kad į savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės mero potvarkiu sudaromas darbo grupes bus siūloma, o į savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir /ar savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu sudaromas darbo grupes bus įtraukiama po vieną atstovą iš kiekvienos Profesinės sąjungos.
 
Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus informacija ir nuotraukos
 
 

Politikų žodis

Reklama

Mano kraštas

Partneriai