NAUJIENOS

Partizanų atminties pagerbimas

Kategorija:

Miestas:
Gegužės 19-ąją, tradiciškai pažymint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, Ignalinos rajone vyko partizanų pagerbimo renginiai. Aplankytos jų atminimo vietos, paminklai. Ceikinių bažnyčioje aukotos šv. mišios. Vėliau organizuota išvyka į Švenčionis, kur apžiūrėta „Tigro“ rinktinės istorinės ekspozicija Nalšios muziejuje. Atminimo vietas lankė ir gėlių prie paminklo padėjo bei žvakeles uždegė savivaldybės meras Justas Rasikas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sąjungos Ignalinos skyriaus pirmininkas Vytautas Gimžauskas ir partizanų atminties išsaugojimu besirūpinantis Budrių bendruomenės vadovas Artūras Kacevičius. Renginiuose dalyvavo Vidiškių gimnazijos moksleiviai, Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos jaunieji nariai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės Ignalinos kuopos savanoriai. Ceikinių bažnyčioje partizanų dainas atliko vietos meno mėgėjų kolektyvas “Babutės kuperkas”, meras J. Rasikas įteikė gėlių partizaninio judėjimo dalyviams: O. Laurinėnienei, V. Paukštytei- Macienei, Roko Žaliaduonio adjutanto M. Cicėno dukroms, kuopos vado A. Matuliausko padėkos skirtos Augustino Voldemaro dukterėčiai S. Šimėnienei, Mielagėnų vidurinės mokyklos antisovietinės organizacijos-Lietuvos tautinio išsivadavimo sąjungos nariams  A. Cibulskui ir A. Šablauskui. Istorinę apžvalgą apie partizaninį judėjimą skaitė visaginietis istorikas Laimonas Abarius.
 
 
Lina Kovalevskienė,
Savivaldybės administracijos
Vyr. specialistė ryšiams su visuomene

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama