NAUJIENOS

Parodoje „Mokykla 2016“ pristatyta Prienų rajono mokyklų ir savivaldybės partnerystės patirtis

Kategorija:

Miestas:
Lapkričio 25–26 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyko šeštoji švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2016“, kaip ir kasmet pakvietusi susitikti, dalintis patirtimi ir idėjomis mokyklas, mokytojus, mokinius ir jų tėvus, verslo įmones ir nevyriausybines organizacijas. Pagrindiniame parodos renginyje – „Geros mokyklos“ forume – dalyvavo ir Prienų r. sav. administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, pristatęs Prienų rajono patirtį apie mokyklos ir steigėjo partnerystę.
Šiame forume buvo diskutuojama apie mokyklų poreikį ir galimybes keistis, siekiant, kad į kasdienį mokyklos gyvenimą ateitų prasmingas ugdymas, sudarantis sąlygas auginti brandžias ir atsakingas ateities asmenybes. Kaip vienas iš svarbiausių forume buvo keliamas švietimo bendruomenės susikalbėjimo klausimas. Žurnalisto Aurimo Perednio moderuojamoje diskusijoje dalyvavo Šiaulių r. Aukštelkės pagrindinės mokyklos direktorius Vaidas Bacys, švietimo ekspertas dr. Aurimas M. Juozaitis, Prienų r. švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, UAB „Tavo mokykla“ produktų vystymo vadovas Darius Ratkevičius ir asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius Arminas Varanauskas. Jos metu buvo kalbamasi apie galimybes sukurti geresnę ugdymo kokybę švietimo formuotojų, mokyklų steigėjų ir mokyklos bendruomenės polilogo pagalba.
Diskusijos leitmotyvas buvo Geros mokyklos koncepcijos nuostatos, siūlančios į šiuolaikinę mokyklą žiūrėti kaip į tokią, kurios tobulėjimas paremtas visų interesų grupių – mokinių, mokytojų, tėvų, mokyklos vadovų ir steigėjų, nacionalinio lygmens institucijų – dialogu. Geros mokyklos koncepcija buvo patvirtinta 2015 m. pabaigoje, ją galima laikyti tarsi skėtiniu dokumentu, suteikiančiu kryptį mokyklų ir jų steigėjų apsisprendimams, kurį kelią vertėtų pasirinkti šiandienos mokyklai.
Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas atkreipė diskusijos dalyvių dėmesį, kad koncepcijoje aiškiai įvardinamas mokyklos steigėjo vaidmuo strategiškai palaikant mokyklą ir dalinosi patirtimi apie tai, kaip ši nuostata realizuojama Prienų rajone. Prienų rajone įgyvendinamas ilgalaikis tikslas – siekti pozityvios kokybės kultūros kaitos, kuris gali būti pasiekiamas tik per kalbėjimąsi ir diskusiją; idėjų, minčių ir nuomonių išsakymą ir derinimą; susitarimų priėmimą ir laikymąsi; kiekvieno įsipareigojimą ir atsakomybės prisiėmimą. Apsisprendimą eiti tokiu keliu labai sustiprino ir Prienų rajone įgyvendintas projektas „Lyderių laikas 2“, kurio dalyviai susitarė dėl vizijos, įprasminusios siekiamus pokyčius. Vienas iš trijų vizijos komponentų – geranoriškas bei išmanantis (profesionalus) mokyklų ir jų savininko (steigėjo) partneriškumas. Šiame projekte dalyvavusios 6 mokyklos vėliau prisijungė ir likusias 6, todėl drąsiai galima kalbėti ne apie pavienius, o apie sisteminius pokyčius rajono švietimo sistemoje.
„Lyderių laikas 2“ nėra vienintelis rajono švietimo bendruomenės kalbėjimosi ir susikalbėjimo pavyzdys. Link prasmingų pokyčių einama ir kitų projektų pagalba: pasitelkęs rajono mokyklas Švietimo skyrius įgyvendino du Comenius Regio projektus, šiuo metu dirbama su panašaus pobūdžio Erasmus+ programos strateginės partnerystės projektu, apjungusiu visas Prienų miesto švietimo įstaigas, džiugina šimtaprocentinis rajono mokyklų įsitraukimas į kitą – Erasmus+ programos mobilumo mokymosi tikslais projektą. Tokių projektinių veiklų tikslas – dialogo ir partnerystės skatinimas, padrąsinimas pokyčiams.
Akivaizdu, kad Prienų rajone Geros mokyklos koncepcijos idėjoms ne tik pritariama, tuo keliu (dialogo, partnerystės, paskatinimo, įgalinimo, pagalbos teikimo) einama jau nebe pirmi metai. Galima prisiminti jau nuo 2007 m. įgyvendinamas Rekomendacijas mokyklos kuratoriaus veiklai, kuriose detalizuojami Švietimo skyriaus ir mokyklų susitarimai dėl mokyklų kuravimo. Jų esmė yra tai, kad mokyklos ir kuratoriaus bendradarbiavimas grindžiamas partnerystės, kolegialumo, objektyvumo ir konfidencialumo principais.
Nors, reikia pripažinti, sunkumų vis dar kelia požiūris, o tiksliau – būtinybė jį keisti. Panašu, kad dar reikia laiko, kad ir politikai, ir švietimo bendruomenės nariai išsiugdytų supratimą, jog steigėjas yra nebūtinai kontrolierius, inspektorius – steigėjas gali ir turi būti partneris. Laikantis šios nuostatos tampa realu sukurti mokyklą, kuri tenkina visų lūkesčius: mokinių, tėvų (globėjų), mokytojų, visų bendruomenės narių. Švietimo skyriaus vedėjo R. Zailsko manymu, tai gali būti pasiekiama tik bendromis ir sąmoningomis visų švietimo dalyvių pastangomis ir įsipareigojimais. Šalia to, minėtuose procesuose labai svarbus yra pozityvus požiūris. Tik pozityvumo dėka galima įžvelgti galimybes sukurti GERĄ MOKYKLĄ ir sėkmingai jomis pasinaudoti.
 
Prienų rajono savivaldybės inf.
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama