NAUJIENOS

Pakeistos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės

Kategorija:

Miestas:

Atsižvelgus į Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos tarybos  priimtus sprendimus, Žemės ūkio ministerija pakeitė Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisykles.

Pakeitus taisykles, 8 augalų, kurie tinkami kaip daugiamečių žolių įsėlis, sąrašas papildytas dar vienu – žaliuoju pūdymu.

Numatyta, kad žaliajame pūdyme pareiškėjai turėtų auginti augalų mišinius, kuriuose vyrauja šie augalai: facelija, barkūnai, dobilai, esparcetai, liucernos, lubinai, paprastieji gargždeniai, lęšiai, ožiarūčiai, pupos, seradelės, vikiai, žirniai. Nurodyti augalai turės būti auginami mišinyje su  migliniais ir (arba) bastutiniais augalais, taip pat tokiame pūdyme bus draudžiama nuimti derlių, t. y. čia neturės būti vykdoma žemės ūkio gamyba einamųjų metų produkcijai gauti.

Žemės ūkio subjektams, kurie dirvos gerinimui ekologiniuose laukuose augino įsėlines kultūras, nurodytas taisyklių 2 priedo VII skyriuje, tačiau deklaravimo metu šiems laukams nenurodė sutartinio kodo „ĮS“, bus laikoma, kad šis plotas atitinka įsėlio reikalavimą.

Taisyklėse pakeitus nuostatas dėl  finansinių sankcijų taikymo, dabar poveikio priemonės bus skirstomos pagal pažeidimų mastą, pasikartojimų dažnį. Reikalavimas grąžinti paramą bus taikomas tik trečią kartą nustačius taršą neleistinomis cheminėmis medžiagomis.

Esant pažeidimui, kai sandėlyje esanti ekologinė produkcija nesertifikuojama dėl jame rastos laikytos chemijos, pirmą kartą bus taikomas įspėjimas, o esant pakartotiniams atvejams – apskaičiuota paramos pagal priemonę suma bus sumažinama 3 proc.

Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurios taisyklių nuostatos, susijusios su sankcijomis,  bus taikomos nuo 2015 m. balandžio 13 d. pareiškėjų pateiktoms paraiškoms

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama