NAUJIENOS

Okuličiūtės dvarelis prikeliamas naujam gyvenimui

Kategorija:

Miestas:
Balandžio 18 dieną Anykščių rajono savivaldybės mero Kęstučio Tubio kvietimu Anykščių rajono savivaldybėje lankėsi projekto „Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio Anykščiuose sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei, meninei veiklai“ rangos darbus atliekančios įmonės UAB „Kortas“ generalinė direktorė Žaneta Overlingienė. Kartu su meru K. Tubiu, administracijos atstovais, Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktoriumi Antanu Verbicku bei kitais muziejininkais Ž. Overlingienė lankėsi tvarkomame Okuličiūtės dvarelyje.
„Šis kultūros paveldo objektas mums – itin svarbus. Po bene dešimt metų trukusių pastangų gautą finansavimą norime panaudoti kuo tikslingiau ir atsakingiau, todėl darbus prižiūrime nuolat“,sakė meras K. Tubis.
Vizito metu buvo apžiūrėti atliekami darbai – senųjų konstrukcijų dalių keitimas naujomis. Taip pat – aptarti ne tik konstrukciniai sprendimai, patalpų apšvietimo klausimai, bet ir dvarelyje atrasto rūsio įveiklinimo ir eksponavimo galimybės. Tikimasi, kad restauruotos ir atnaujintos Okuličiūtės dvarelio erdvės jau visai netrukus bus pritaikytos viešojo kultūrinio turizmo reikmėms.
Primename, kad praėjusiais metais Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu skirtas 419 264,35 Eur finansavimas projekto įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“. Skirtas finansavimas sudaro 85 proc. projekto išlaidų. Savivaldybė, kaip pareiškėjas ir projekto vykdytojas, prie projekto turės prisidėti 15 proc. projekto išlaidų, t. y. 73 987,83 Eur. Bendra projekto vertė sieks 493.252,18 Eur.
 
 
Adelė Aglinskaitė
Anykščių rajono savivaldybės administracijos
Specialistė ryšiams su visuomene

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Per ežerus

Virintos meandromis

Šventosios vandens turizmo trasa

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija VingrienėReklama