NAUJIENOS

Norviliškių vienuolynas

Kategorija:

Miestas:
400 metų dramatiškos istorijos klodus saugo Norviliškių renesansiniai vienuolyno rūmai. Norviliškių vietovė, buvęs vienuolynas yra Dieveniškių regioninio parko teritorijoje (‘Dieveniškių kilpos’ rytiniame pakraštyje, 12 km. į šiaurės rytus nuo Dieveniškių miestelio, prie pat dabartinės Baltarusijos sienos) spalvingai atstovauja mūsų Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės turtingą praeitį. Istoriniuose šaltiniuose pirmosios žinios apie Norviliškes sutinkamos šešiolikto amžiaus pabaigoje (tuo metu Norviliškės buvo palivarkas). Palivarkas vėliau vienuolynas statytas ant kalvos dominuojančios aplinkinių lygumų ir miškų fone. Pirmasis rūmų savininkas, jis ir statytojas Vaitiekus Šorcas, kilęs iš Rytprūsių, ilgainiui kartu su žmona Dorota Zienovičiūtė įsigijo eilę valdų Ašmenos paviete. Ankstyva Vaitiekaus mirtis (1608 m.) neleido galutinai įgyvendinti gynybinio palivarko architektūros užmanymo. Po vyro mirties Dorota Šorcienė, norėdama, kad plistų katalikų tikėjimas iš Vilniaus pasikvietė mažuosius brolius pranciškonus ir 1617 m. funkciniu aktu  jiems užrašė Norviliškių palivarką. Vienuoliai ten turėjo pastatyti Šv. Pranciškaus bažnyčią ir prie jos vienuolyną. Vykdydamas motinos D. Šorcienės 1622 m. testamentą, Adomas Vaitiekaitis Šorcas 1623 m. paėmę iš Vilniaus pranciškonų vienuolyno skrynią su Norviliškių dvaro dokumentais ir perdavė Norviliškių pranciškonams. Nuo to laiko visi dokumentai buvo saugomi  Norviliškių vienuolyne.
 Svarbiausias pastatas Norviliškių vienuolyno statinių ansamblyje buvo mūrinis vienuolynas. Jame buvo valgomasis su žalių koklių krosnimi ir 4 langais, taip pat buvo 6 aruodai grūdams supilti, antrame aukšte – miegamasis, kamara. Pastato apačioje buvo du rūsiai, dar du rūsiai – po bokštais. Visas pastatas buvo dengtas čerpėmis ir skiedromis.
 1698 m. celėje, kurioje stovėjo skrynia su dokumentais, nenustatytomis aplinkybėmis kilo gaisras. Vienuoliai spėjo užgesinti gaisrą, tačiau skrynioje buvę dokumentai gerokai apdegė. Dėl to kai kurių svarbių istorinių faktų šiuo metu atsekti neįmanoma.
 Vėlesniuose dokumentuose nurodoma, kad dar vienas gaisras sunaikino bažnyčią ir jos lobyną su vertingais daiktais, sudegė seni inventoriai, fundacijų aktai. Kai kuriuose dokumentuose sakoma, kad nauja bažnyčia buvo pastatyta 1745 m. 
Po 1831-1832 m. sukilimo, kai caro valdžia, įtarinėdama kiekvieną dalyvavus sukilime ir vykdydama represijas, uždarinėjo katalikų bažnyčias ir vienuolynus, nebuvo aplenktas ir Norviliškių vienuolynas. 1832 m. uždaroma ir bažnyčia, ir vienuoliai perkeliami į Naugarduką.
 1922 m. Surviliškio parapijiečiai nutarė Norviliškėse pastatyti naują bažnyčią, atkurti parapiją, vienuolyne įrengti kleboniją. 1928 m. parapijiečių lėšomis pastatyta nauja „Zakopanės stiliaus“ medinė, skarda dengta bažnyčia (klebonavo Adolfas Sakalauskas). Bažnyčia buvo pastatyta atokiau nuo vienuolyno, negu kad stovėjo XIX-me .
Po Antrojo pasaulinio karo vienuolyno name buvo klebonija. Smulkesnė informacija norintiems apsilankyti vienuolyne interneto svetainėje www.klimkyne.lt  
 
Dieveniškių istorinio regioninio parko
Tel.\faksas (8 380) 46624
http://dirpd.am.lt
 
 
 

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Per ežerus

Virintos meandromis

Šventosios vandens turizmo trasa

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė ŠalaševičiūtėReklama