Naujos socialdemokratinės partijos kūrime nedalyvauju


Miestas:
Naujos socialdemokratinės partijos kūrime nedalyvauju

Iš žiniasklaidos atstovų dažnai užduodamų klausimų susidarė įspūdis, jog yra painiojama mano veikla Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijoje Seime (LSDDF) ir bičiulių noras sukurti naują socialdemokratinę partiją.

Esu ir liksiu socialdemokratinių pažiūrų ir mano įsitikinimų niekaip nepakeis tai, kiek ir kaip esu susijęs su konkrečia politine organizacija. Mano požiūris su šiandienine LSDP vadovybe išsiskyrė ne strateginiais klausimais, o dėl taktinių dalykų. Maniau ir dabar esu įsitikinęs, kad įsipareigojimų rinkėjams, politiniams partneriams privalu laikytis ir nedera jais manipuliuoti mėginant spręsti vidines partines problemas. Todėl aktyviai palaikau LSDDF veiklą valdančiojoje koalicijoje.

Kartu suprantu motyvus, kuriais vadovaujasi naujos socialdemokratinės jėgos kūrėjai, galvojantys pasiūlyti alternatyvą tiems, kurie, nusivylę dabartine LSDP politika, apskritai nuspręstų trauktis iš partinės veiklos.

Tačiau yra svarbesnis argumentas, kuriuo vadovaudamasis nusprendžiau neprisidėti prie naujos partijos kūrimo. Mūsų, socialdemokratinių pažiūrų politikų, uždavinys yra ne skaldyti, o telkti, ieškoti ne skirtumų, o bendrumų.

Esu įsitikinęs, kad socialdemokratinės idėjos Lietuvai yra labai reikalingos. Kartu reikalinga vieninga, stipri socialdemokratinė politinė jėga, pajėgi efektyviai įgyvendinti savo politinę programą.

Algirdas Butkevičius
Seimo narys


Mano Krastas