NAUJIENOS

Naujojoje Akmenėje apsilankė visų šalies savivaldybių atstovai

Kategorija:

Miestas:
Naujojoje Akmenėje, Kultūros rūmuose, vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) XXII narių atstovų suvažiavimas, kuriame pristatyti svarbiausi praeitų metų asociacijos darbai, priimta rezoliucija dėl neatlygintinų registrų duomenų ir informacijos teikimo savivaldybėms, svarstyti kiti aktualūs klausimai.
Tokio lygio savivaldos renginys Akmenės rajone vyko pirmąsyk, nedažnai LSA suvažiavimai buvo rengiami ir kituose nuo Vilniaus nutolusiuose nedideliuose rajonuose. LSA narių atstovų suvažiavime dalyvavo 147 delegatai, atstovaujantys visoms 60 Lietuvos savivaldybių, Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Valentinas Bukauskas, kiti Seimo nariai, MinistroPirmininko patarėjas Antanas Vinkus, ministerijų bei kitų įstaigų atstovai. Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas pasveikino visus atvykusiuosius. Svečiai turėjo progą pamatyti kasmet vis labiau tvarkomą Naująją Akmenę, pageidaujantiems surengta ekskursija į Kamanų valstybinį rezervatą.
Suvažiavime pateiktame savo metiniame pranešime LSA prezidentas Ričardas Malinauskas pabrėžė, kad savivaldybės turi su visa atsakomybe priimti naujus iššūkius, kuriuos kelia socialinė, ekonominė realybė bei patys gyventojai, ir keisti nusistovėjusias, tačiau nebeefektyvias praktikas.
Kalbėdamas apie socialinę sritį, R. Malinauskas išskyrė savarankiškas savivaldybių iniciatyvas gerinti rizikos šeimų priežiūrą bei sėkmingai vykdomą joms patikėtą piniginės paramos skyrimą. Jis taip pat apžvelgė LSA veiklą energetikos, žemės ūkio, švietimo, tarptautinių ryšių ir kitose srityse.
LSA prezidentas ypatingą dėmesį skyrė regionų politikai.
Savivaldybių atstovai priėmė rezoliuciją, kuria kreipėsi į Seimą ir Vyriausybę prašydami kuo skubiau spręsti neatlygintinų registrų duomenų ir informacijos teikimo savivaldybėms klausimą. Rezoliucijoje teigiama, kad šalies savivaldybės didžiąją dalį duomenų registrams pateikia pačios, tačiau už naudojimąsi jais yra privestos mokėti. Tai sudaro nemažą dalį savivaldybių finansinių išteklių, nes, įgyvendindamos įstatymais numatytas funkcijas, savivaldybės turi pastoviai naudoti registrų ir informacinių sistemų duomenis.
Suvažiavime paskelbtas LSA revizijos komisijos pranešimas, patvirtintos LSA 2015 metų finansinės, balanso ir veiklos rezultatų ataskaitos bei 2016 metų finansinė sąmata.
Suvažiavimo dalyviai svarstė ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario Adomo Bužinsko pateiktą rezoliuciją dėl nepasitikėjimo LSA prezidentu R. Malinausku. Rezoliucijoje R. Malinauskas raginamas atsistatydinti iš LSA prezidento pareigų, o LSA Taryba -priimti sprendimą dėl neeilinio asociacijos suvažiavimo sušaukimo.
Prieš balsuojant dėl pasiūlytos rezoliucijos R. Malinauskas pristatė suvažiavimo delegatams savo poziciją dėl jam mestų kaltinimų.
Rezoliucijai nepritarta: 7 delegatai balsavo „už“, 93 –„prieš“ rezoliuciją, kiti delegatai balsavime nedalyvavo.
 

Parengė Savivaldybės administracijos viešųjų ryšių vyriausioji specialistė Jolanta Šiurkuvienė


 
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama