NAUJIENOS

Metinėje konvencijoje dėl įtraukaus augimo – apie būdus didinti jaunimo socialinę įtrauktį

Kategorija:

Miestas:
Metinėje konvencijoje dėl įtraukaus augimo 2017 m. Briuselyje su Lietuvos delegacija dalyvaujantis socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis diskutuoja, kaip didinti jaunimo socialinę įtrauktį. Konvencijoje tariamasi jaunimo užimtumo, vaikų ir jaunimo skurdo, kartų teisingumo ir jaunų žmonių socialinės įtraukties, įskaitant ir jaunuolius su negalia, klausimais.
 Kalbėdamas apie jaunuolių su negalia socialinės integracijos iššūkius E. Bingelis pastebėjo, kad pagrindinės prioritetinės sritys, kuriose jauni žmonės su negalia, taip pat ir vyresni, susiduria su kliūtimis, yra žmogaus teisių, lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimas, visuomenės požiūris, prieinamumas, lygybė prieš įstatymą, vis dar pasitaikančios smurto ir išnaudojimo apraiškos.
 „Labai svarbu didinti visuomenės informuotumą, formuojant tinkamą požiūrį į neįgaliųjų įtrauktį į visuomenę. Be to, vienais pagrindinių uždavinių žmogaus teisėms įgyvendinti ir tinkamoms sąlygoms kurti turi būti prieinamumo prie prekių ir paslaugų gerinimas, gyvenamosios aplinkos pritaikymas, žmonių su negalia įdarbinimas ir užimtumo skatinimas“, – sakė E. Bingelis.
 Lietuvoje dar dominuoja socialinės globos įstaigos, kuriose teikiama ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa žmonėms su negalia. Nemaža dalis neįgaliųjų, gyvenančių institucinėje globoje, yra pakankamai savarankiški ir galėtų gyventi savo šeimose ar bendruomenėje, jei jie ir jų šeimos gautų ten reikiamą pagalbą. Todėl Lietuvoje kuriama kompleksiškai teikiamų paslaugų sistema, kuri sudarytų galimybes kiekvienam neįgaliajam ar jo šeimai gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.
 „Įsitraukimo į bendruomenės gyvenimą skatinimas ir bendruomeninių paslaugų teikimas – tai būtų tinkamiausia politika padedant jauniems neįgaliems žmonėms dalyvauti visuomenėje“, – sakė E. Bingelis.
 Pasak jo, šioje srityje ypač svarbus nevyriausybinių organizacijų vaidmuo. Dėl to iš valstybės biudžeto finansuojami Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai – pernai finansuoti 356 projektai 59 savivaldybėse, kuriuos įgyvendino neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos. Be to, remiamos skėtinės neįgaliųjų asociacijos – jų veiklos rėmimo projektuose vaikai ir jaunuoliai dalyvauja įvairiose aktyvaus poilsio ir savarankiškumo ugdymo stovyklose, renginiuose.
 Metinė konvencija dėl įtraukaus augimo yra pagrindinė Europos Komisijos pilietinio dialogo socialiniais ir darbo klausimais priemonė. Ji draugėn suburia pilietinės visuomenės organizacijų atstovus ir politikos formuotojus iš 35 šalių, taip pat Europos Sąjungos institucijų ir kitų tarptautinių organizacijų atstovus.
 
Ryšių su visuomene skyrius
 

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Per ežerus

Virintos meandromis

Šventosios vandens turizmo trasa

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė ŠalaševičiūtėReklama