NAUJIENOS

Melioracijai nutarta skirti 34,7 mln. eurų

Kategorija:

„Atsirado viltis, kad neužžels ir neužaks melioracijos grioviai, nenueis vėjais milijoninės valstybės investicijos. Belieka tikėtis, kad tam pritars ir naujai besiformuojanti Seimo dauguma. Ypač, kai joje aiškiai puikuojasi žodis valstiečiai, – sako Tėvynės Sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams (TS-LKD ) atstovaujantis parlamentaras Kazys Starkevičius.
 
Trečiadienio Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje vienbalsiai buvo pritarta TS-LKD frakcijos nario K. Starkevičiaus pasiūlymui 2017 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte padidinti asignavimus melioracijai 34,7 mln. eurų.
 
Bendra šalyje melioracijos įrenginių balansinė vertė siekia daugiau kaip 2,0 mlrd. eurų. Per 50 proc. šio turto valdo valstybė. Valstybei nuosavybės teise priklauso 50 tūkst. km magistralinių griovių, iš kurių 10 tūkst. km yra blogos kokybės. Su apgailestavimu tenka konstatuoti, kad tokiam turtui prižiūrėti bei remontuoti valstybė beveik neskiria lėšų.
 
2017 m. valstybės biudžeto projekte visiškai nėra numatyta lėšų melioracijos programos įgyvendinimui. Pagal 2015-2017 metų melioracijos programą melioracijos sistemų bei griovių priežiūros ir remonto darbams kasmet turėtų būti skiriama po 60 mln. eurų, tačiau per visą šio Seimo kadenciją melioracijai nė vienais metais tokia suma nebuvo skirta.
 
Žemės ūkio ministerijos duomenimis, specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams minimalus lėšų poreikis Melioracijos programai įgyvendinti 2017 m. yra 29,4 mln. eurų. Lėšos turėtų būti skiriamos valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbams atlikti, t. y. investicijų projektams įgyvendinti.
 
Be to, valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui, t. y. išlaidoms melioracijai, papildomai būtina skirti 5,3 mln. eurų. 2017 m. numatoma rekonstruoti 1750 km magistralinių melioracijos griovių, tačiau 2013–2016 m. melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams atlikti (investicijų projektams įgyvendinti) lėšų visai nebuvo skirta, nenumatoma jų skirti ir 2017 m.

 
K. Starkevičius pabrėžia, kad siūlymai buvo teikiami visą praėjusią Seimo kadenciją ir svarstant aktualų biudžeto projektą. „Žemės ūkio ministro valdymo sričiai specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams Melioracijos programai įgyvendinti 2017 m. valstybės biudžete būtina skirti 29,4 mln. eurų investicijoms. Valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui (išlaidos melioracijai} papildomai skirti 5,3 mln. eurų. Iš viso papildomai melioracijos poreikiams būtina skirti 34,7 mln. eurų. Tai sakiau anksčiau, tarsi teigiu ir dabar. Džiaugiuosi, kad visą kadenciją savo pačių Vyriausybės programos uždavinius nelabai noriai vykdę vis dar valdantieji kolegos ėmė ir pagaliau įsiklausė. Belieka tikėtis tęstinumo“, – teigia TS-LKD frakcijos narys K. Starkevičius.
 
Skaidrė Vainikauskaitė

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama