Mažeikių muziejuje įgyvendinami projektai

Kategorija:

Miestas:
Mažeikių muziejuje įgyvendinami projektai
Jau netrukus Mažeikių muziejuje visuomenei bus pristatyta naujai įrengta ekspozicija, pritaikyta regėjimo negalią turintiems žmonėms. Tai nuo 2011 metų muziejuje eksponuojamos archeologinės ekspozicijos „Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“ tąsa. Gaminami ekspoziciniai baldai, manekenai, archeologinių eksponatų kopijos, kuriuos bus galima liesti. Brailio raštu rašomi eksponatų aprašai. Šio projekto įgyvendinimą remią Mažeikių rajono savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba ir kiti rėmėjai.
Mažeikių muziejus taip pat tikisi atlikti Viekšnių vaistinės muziejaus pastato vidaus remontą.  Lapkričio 30 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybai pritarus projekto „Kultūros paveldo objekto – Viekšnių vaistinės muziejaus pastato gerinimo darbai“ įgyvendinimui, finansavimui ir tęstinumo užtikrinimui, bus teikiama paraiška į paskelbtą Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės kvietimą „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Jei ši paraiška bus patenkinta,  Viekšnių vaistinės muziejuje bus atlikti elektros instaliacijos, šildymo sistemos, ekspozicijos apšvietimo ir kiti darbai. Gavus finansavimą, projekto finansinis partneris Mažeikių rajono savivaldybė iš savo biudžeto lėšų skirs daugiau nei 12 tūkst. eurų.
 
Bendrasis skyrius
 

Mano Krastas