NAUJIENOS

Marijampoliečiams pristatyti Pašešupio parko atnaujinimo sprendiniai

Kategorija:

Miestas:
Į pristatymą atėjusieji marijampoliečiai vasario 27 d. buvo supažindinti su galutiniais VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus specialistų parengtais Pašešupio parko kraštovaizdžio tvarkymo sprendiniais pagal Marijampolės savivaldybės įgyvendinamą projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje“. Kaip bus atnaujintas prieš 40 metų užsodintas ir marijampoliečių pamėgtas parkas, pristatė Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus grupės vadovė Aušra Kitovienė ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis. Kadangi tai į Marijampolės miesto gamtinį karkasą patenkanti dendrologinę vertę turinti teritorija, projekto priemonėmis siekiama didinti kraštovaizdžio ekologinę ir estetinę vertę, taip pat ugdyti žmonių ekologinę savimonę. Kompleksiškai parke numatytos vietos sveikatinimui ir laisvalaikiui.
Projekto organizatoriai ir vykdytojai pasiruošę išsaugoti Pašešupio parko natūralumą ir esamą bioįvairovę. Kaip pasakojo projektuotojų atstovė A. Kitovienė, numatyta gerinti parko želdinių ir žėlinių būklę, stiprinti paslėnio ekologines funkcijas, atskleisti ir išryškinti šios vietovės estetines savybes. Tikslams pasiekti neišvengiamas patenkinamos ir nepatenkinamos dendrologinės būklės medžių, krūmų tvarkymas. Bus kertami kai kurie savo amžiaus brandą pasiekę ir stipriai pažeisti ar pavojingi žmonių sveikatai ir gyvybei, kitus stelbiantys želdiniai, bet pasodinta apie tūkstantis vertingų rūšių medžių ir krūmų. Bus tvarkomi paviršiniai ir dirbtiniai vandens telkiniai - šalinami paviršinių vandens telkinių šlaituose augantys medžiai ir krūmai, šlaitai užsėjami veja. Tvarkomų šlaitų ilgis sudarys apie 450 m. Iškastas gruntas bus pervežamas 1,5 km atstumu ir tolygiai paskleidžiamas, užsėjamas veja. Dėmesio sulauks ir 680 m priekrančių. Čia taip pat bus kertami persenę medžiai ir krūmai, šalinami kelmai, formuojami šlaitai, paskleidžiamas iškastas augalinis gruntas ir užsėjama veja. Miesto gyventojų poreikiams išliks abi maudyklos.
Vakarinėje parko dalyje 100 arų plote sumanyta užveisti žydinčią pievą. Čia į esamą pievą papildomai bus įsėjami žydintys pievų augalai, kurie ilgainiui išplis natūraliu kontūru ir suformuos natūralios žydinčios pievos vietovaizdį. Parke bus išsaugotas ir žydinčio sodo elementas, sutvarkant ir suformuojant želdinius dabar esančiame vaismedžių sode. Čia turės būti šalinami invaziniai, menkaverčiai, pažeisti ir ne vaismedžių rūšių želdiniai. Suplanuota sodinti naujų rūšių vaismedžius, įvesti dekoratyvesnių žydinčių formų krūmų: Rojaus obelų, įvairių veislių vyšnių, kaukazinių slyvų, šermukšnių. Rytinėje sodo dalyje projektuotojai pasiūlė pasodinti klevų, bukų, eglių ir maumedžių bei stambių žydinčių ir uogas brandinančių krūmų paukščių buveinėms.
Didelis dėmesys sutelktas ir į pėsčiųjų takų tinklą. Kraštovaizdžio sprendiniuose numatyta nauja skaldos atsijų takelių sistema, vedanti į natūralios gamtos stebėjimo vietas, parke bus pastatyti nauji mažieji architektūros statiniai - stilizuoti suoliukai, informaciniai stendai, šiukšliadėžės. Čia bus galima vesti gamtos pamokas ar ilsėtis. Projektuotojai pasiūlė išsaugoti ir pačių žmonių numintus takus, ant jų nuklojant tinkamą dangą. Iš kito projekto, kurį finansuoja Susisiekimo ministerija, savivaldybės administracija suplanavusi atnaujinti pagrindinę alėją - įrengti apie 800 m ilgio 2,5 m pločio pėsčiųjų–dviračių taką. Takas bus apšviestas, šalia jo atsiras nauji suoliukai ir šiukšliadėžės.
  Savivaldybės indėlis į parko atnaujinimą bus erdvių sportui ir laisvalaikiui įrengimas. Administracija išsikėlusi tikslą atnaujinti lauko teniso aikšteles, įrengti pliažo tinklinio, futbolo golfo ir disko golfo aikšteles, dviračių kalnelius, vaikų žaidimo aikšteles, pikniko zoną, viešąjį tualetą, vandens kolonėlę, persirengimo kabinas prie maudyklų ir kt.
 Į pristatymą atėję marijampoliečiai išreiškė pritarimą projektui. Buvęs miesto vadovas Kęstutis Subačius nerimavo dėl pėsčiųjų ir dviračių takų pločių, kad netrukdytų vieni kitiems, dėl upės apsauginės zonos. Parko atnaujinimo idėjos džiugino miesto jaunimo atstovą Martyną Andriukevičių. Kiti gyventojai teiravosi apie esamų futbolo ir krepšinio žaidimų aikštelių, maudyklų likimą, siūlė atkreipti dėmesį į tai, kad medžiai arti tako iškilnoja tako dangą. Buvęs parko apželdinimo specialistas Alius Černius aiškino, kad medžiai ir krūmai turi savo amžių, todėl nereikia gailėti juos šalinti ir protingai užsodinti naujus.
Projektas parengtas vadovaujantis Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, ir vėlesniais pakeitimais.
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos bei Marijampolės savivaldybės administracijos lėšomis. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama teikiama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“, įgyvendinant projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje“.
 
Viešųjų ryšių tarnyba
 

 

Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Kviečiame kurti origamio instaliaciją


Reklama